Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» (27 листопада 2019 року, м. Львів)