Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 29.10.2020 р.) Суспільні трансформації: людина, держава, соціум