Напрями, спеціальності, за якими здійснюється прийом на підготовку фахівців на заочній формі навч.

Напрям « Менеджмент»

  • Економіка та управління бізнесом
  • Менеджмент готельного бізнесу та туризму
  • Медичний та фармацевтичний менеджмент

Напрям « Право»

  • Комерційне та трудове
  • Митне та господарське

 Напрям « Психологія»

  • Практична психологія
  • Медична психологія

Перелік вступних випробувань

Перелік конкурсних предметів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної освіти.

№ з /п Код напряму підготовки Назва напряму підготовки Назва предмету та статус
1. 6.030401 Право

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова

2.  6.030601 Менеджмент

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова

 

I.Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти Детально

II. Підготовка бакалаврів на базі молодшого спеціаліста спорідненої галузі знань. Детально

VII. Перепідготовка ( друга вища освіта) Детально

IV.Підготовка бакалаврів на базі молодшого спеціаліста неспорідненої галузі знань Детально

V. Підготовка спеціалістів на базі бакалаврів спеціалістів, магістрів спорідненої до спеціальності галузі знань. Детально

VI.Підготовка спеціалістів на базі бакалаврів спеціалістів, магістрів неспоріднених напрямів Детально

VIII. Підготовка магістрів на базі бакалаврів спорідненої галузі знань та спеціалістів спорідненого напряму Детально