Напрями, спеціальності, за якими здійснюється прийом на підготовку фахівців на денній формі навчання

Напрям « Менеджмент»

  • Економіка та управління бізнесом
  • Менеджмент готельного бізнесу та туризму

Напрям « Правознавство»

  • Комерційне та трудове
  • Митне та господарське

Напрям « Психологія»

  • Практична психологія

Перелік конкурсних предметів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної освіти.

№ з /п Код напряму підготовки Назва напряму підготовки Назва предмету та статус
1. 6.030401 Правознавство

1. Українська мова та література

2. Історія України 

3. Іноземна мова

2. 6.030601 Менеджмент

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова