Plans for scientific work

Plan of conducting the scientific conference

Plan of conducting the scientific events in 2020

Plan of conducting the scientific events in 2019

Plan of conducting the scientific events in 2018

Plan of conducting the scientific events in 2017

Plan of conducting the scientific events (scientific conferences, round tables, seminars) in 2016

Plan of conducting the scientific conferences in Lviv Institute  Interregional Academy of Personnel Management in 2015

Plan of conducting the scientific conferences in Lviv Institute  Interregional Academy of Personnel Management in 2014

Holding of scientific events

Holding of scientific events in 2015-2016 рр.

Holding of scientific events in 2012-2013 рр.

International Scientific and Practical online

Міжнародна  науково- практична  інтернет-конференція "Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи"

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи»

All-Ukrainian  Scientific and Practical Conference ``Theory and practice of management under  challenge and transformation of society

Всеукраїнська науково-практична конференція. “Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій” 2019. Запрошення на конференцію

Invitation to the conference of legal science

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання юридичної науки" 2019. Запрошення на конференцію

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання юридичної науки" 2018. Запрошення на конференцію

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання юридичної науки" 2017 Запрошення на конференцію.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання юридичної науки - 2016". Запрошення на конференцію"

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання юридичної науки - 2015". Запрошення на конференцію.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання юридичної науки - 2014. Запрошення на конференцію

All-Ukrainian Conference ``Social Transformation and Security: Man, State, Society

Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: "Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" (2018р.)

Всеукраїнська конференція "Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" 2018. Запрошення на конференцію.

Всеукраїнська конференція "Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" 2017. Запрошення на конференцію.

Програма доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" 2017

Всеукраїнська конференція "Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" 2016. Запрошення на конференцію.  

Програма доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" 2016

Міжвузівська науково-практична конференція "Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" 11 червня 2015 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Cуспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри» 12 червня 2014 р. м. Львів. Запрошення на конференцію

Програма доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Cуспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри” 12 червня 2014 р.