Directory and card-index

Каталоги бібліотеки розкривають зміст бібліотечного фонду, а також допомагають зорієнтуватися в ньому та сприяють кращому використанню наявної літератури.

Каталоги є своєрідним навігатором по фондах книгозбірні. Каталоги містять каталожні картки, на які, згідно існуючим правилам бібліографічного опису, занесені основні дані про кожний документ в бібліотеці.Каталоги і картотеки бібліотеки розрізняються за видами відображених документів, призначенням, охопленням фондів, способом групування і формою представлення інформації:

Систематичний каталог – каталог, в якому описи творів друку розміщені відповідно до їх змісту за галузями знання в певному логічному зв’язку і певній послідовності. Доповненням до систематичного каталогу є алфавітно-предметний покажчик (АПП) – своєрідний “ключ”, що визначає шлях пошуку необхідної інформації і сприяє його оперативній повноті, це перелік предметних рубрик (на картках), що розкривають зміст вміщених в систематичному каталозі творів друку і інших документів з вказівкою відповідних класифікаційних індексів. Картки з вказівкою рубрик розташовуються за алфавітом перших слів за правилами розстановки алфавітного каталогу.

Алфавітний каталог – каталог, в якому описи творів друку розміщені за алфавітом прізвищ авторів, найменувань колективів та заголовків опису, є засобом розкриття книжкового фонду бібліотеки за авторською ознакою.

Електронний каталог (ЕК) – це сукупність напрацьованих електронних описів різних типів і видів документів, які має бібліотека. За допомогою ЕК кожен бажаючий може швидко і оперативно отримати необхідну інформацію, здійснюючи пошук за назвою, автором, роком видання, темою та іншими даними.

Картотека періодичних видань необхідна для того, щоб отримувати інформацію про вітчизняну та зарубіжну періодику (газети, журнали, бюлетені, видання, що продовжуються), містить відомості про терміни надходження та комплектність кожної назви видання.