Scientific Work

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у науковій роботі інституту: організовують і проводять конференції, зокрема, щорічну на базі кафедри “Всебічний розвиток особистості в умовах постіндустріального суспільства”, навчально-методичний семінар “Соціальа адаптація особи посеред викликів глобалізму”, науково-методичний семінар “Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально - виховному процесі”, круглий стіл “Індивідуальна свобода як засада становлення громадянського суспільства”. Молоді викладачі працюють над своїми науковими темами.

Традиційним є проведення студентських науково-практичних конференцій, що стимулюють розвиток наукових пошуків серед студентської молоді, дозволяють виявити і заохотити до подальшої роботи перспективних молодих майбутніх науковців. Розвиток наукового потенціалу молоді є одним з першочергових завдань інституту, і кафедри зокрема, а отже, такі заходи є дуже важливими в цьому процесі і до них ставляться з відповідальністю як викладачі, так і студенти. Навчально-методична робота кафедри спрямована на постійне оновлення робочих програм з усіх навчальних дисциплін, що читаються викладачами кафедри, з метою їх відповідності до вимог гуманітарної освіти у вищій школі.