Department General Information

Кафедра гуманітарних дисциплін була створена 10 листопада 2005 року, а з 1 вересня 2015 року перейменована на кафедру соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін. З лютого 2008 р. кафедру очолює к. і. н. Леськів М.М.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін за такими основними напрямами: історичний, філософський, культурологічних, релігієзнавчий, українознавчий, мовознавчий, математично-природознавчий. Вона здійснює соціально-гуманітарну та фундаментальну підготовку бакалаврів, спеціалістів, спеціалістів перепідготовки за спеціальностями (“Право”,  “Менеджмент”, “Психологія”) на денній та заочній формі навчання. 

Перелік дисциплін: 

 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Філософія
 • Логіка
 • Етика та естетика
 • Релігієзнавство
 • Соціологія
 • Культурологія
 • Іноземні мови (англійська, німецька, французька, польська, чеська та латинська мови)
 • Українська мова та література
 • Риторика
 • Етика ділового спілкування
 • Історія української літератури
 • Зарубіжна література
 • Українознавство
 • Основи християнської моралі
 • Фізична культура

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 викладачів. Серед них 1 професор, 5 кандидатів наук, доценти. Також на кафедрі працює плеяда молодих викладачів, які є аспірантами та здобувачами наукових ступенів. Ставлячи за мету відродження кращих традицій української освіти, працівники кафедри постійно працюють над удосконаленням навчально-виховного процесу, змісту і форм педагогічних методів і технологій.

Кафедра соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін ставить за мету підвищити рівень загальної культури та духовності студентів, соціальне та професійне становлення молоді, виховання свідомого національного громадянина України. Колектив кафедри головним завданням своєї діяльності визначає виховання всебічно розвиненої особистості, прищеплення студентам шанобливого ставлення до духовної спадщини українців та представників інших націй. Дисципліни, які викладаються кафедрою гуманітарних дисциплін, обов’язково мають на меті сприяти не тільки духовному збагаченню та зростанню особистості студента, а й передбачають своїм завданням формувати і підвищувати фахову культуру майбутнього спеціаліста з будь - якої спеціальності.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у науковій роботі інституту: організовують і проводять конференції, зокрема, щорічну на базі кафедри “Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України”, науково - методичний семінари “Реалії і перспективи сучасної гуманітарної освіти у контексті євроінтеграції”, “Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально - виховному процесі”, круглі столи. Молоді викладачі працюють над своїми науковими темами.

Традиційним є проведення студентських науково-практичних конференцій, що стимулюють розвиток наукових пошуків серед студентської молоді, дозволяють виявити і заохотити до подальшої роботи перспективних молодих майбутніх науковців. Розвиток наукового потенціалу молоді є одним з першочергових завдань інституту, і кафедри зокрема, а отже, такі заходи є дуже важливими в цьому процесі і до них ставляться з відповідальністю як викладачі, так і студенти.Навчально - методична робота кафедри спрямована на постійне оновлення робочих програм з усіх навчальних дисциплін, що читаються викладачами кафедри, з метою їх відповідності до вимог гуманітарної освіти у вищій школі.

Навчально - методичне забезпечення кафедри: навчальними та навчально - методичними посібниками, опубліковані викладачами кафедри; практикування відкритих занять викладачів та взаємовідвідування. 

Основними напрямками виховної роботи кафедри є: комплекс виховних заходів у позанавчальний час: було організовано та проведено круглий стіл “Традиційні свята українців”, у якому взяли участь студенти Львівського інституту; у листопаді викладачами і студентами було вшановано  пам’ять жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. “Запали свічку”; відбулася благочинна акція для дітей – сиріт “Святий Миколай в кожну родину”; у травні було проведено свято Матері; екскурсії Львовом та визначеними історичними місцями Західної України. Викладачі кафедри є кураторами студентських груп, де проводять змістовну виховну роботу. Ведеться індивідуальна робота з студентами.

Викладачі кафедри соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін залучають студентів до світової культурної спадщини та формування в них національної складової світогляду. Це включає: формування високого рівня освіченості, вихованості, духовності. Вивчення національних традицій, культурних надбань українського народу, усвідомлення наших цінностей її почуття національної гідності. Кафедра гуманітарних дисциплін прямує до єдиної європейської системи освіти, грамотно будуючи освітню політику, стратегію й тактику з огляду на національні інтереси нашої держави, модернізуючи те, що застаріло, втратило зміст, але водночас, не втрачаючи того, що є досягненням, національним багатством вищої освіти України.

Захист дисертацій:

Кандидат педагогічних наук Шайнер А. І. захистила кандидатську дисертацію “Розвиток комерційної освіти на західноукраїнських землях кінця ХІХ – І пол. ХХ ст.”  (спеціальність “Історія педагогіки та загальна педагогіка”) 

Кандидат філософських наук Сарабун О. Б. захистила кандидатську дисертацію “Відповідальність як модус вільного самоздійснення людини у філософії екзистенціалізму” (спеціальність “Соціальна філософія і філософія історії”)

Кандидат філологічних наук Катачина О. О. захистила кандидатську дисертацію “Чеська термінологія позначення правопорушень” ( спеціальність “Слов’янські мови”)

Праці, які вийшли друком:

Кудрик Л. Г., Сурмяк Ю. Р. Діти Індиго – зерна нового людства. Посібник для вчителів, виховників і батьків / Кудрик Л. Г.,Сурмяк Ю.Р. – Львів: Аверс, 2012. – 376 с.

Кондратюк К. К. , Леськів М. М. Україна: Західні землі. 1944 – 1953 роки /Кондратюк К. К. , Леськів М. М. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 104 с.

Сарабун О. Б. Відповідальність за екзистенційно-трансцендентне здійснення особи у філософії Карла Ясперса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 112 с.