Загальна інформація про кафедру

Кафедра психології створена 11 листопада 2005 року, є випускною з підготовки спеціалістів та спеціалістів перепідготовки за напрямом «Психологія».

На денній формі навчання кафедра забезпечує викладання професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю «Психологія» у рамках спеціалізації «Практична психологія».

На заочній формі навчання забезпечується викладання професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю «Психологія» у рамках спеціалізації «Практична психологія» та «Медична психологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри психології налічує 6 кандидатів наук, 6 доцентів, 2 старших викладачі, 4 аспіранти, 1 здобувач , 5 викладачів. Із них шестеро – є членами Української Спілки психотерапевтів, четверо – учасники навчальних проектів з глибинної психології, дитячої та юнацької психотерапії, гештальттерапії, арттерапії та когнітивно-поведінкової терапії.

Кафедрою психології створюються можливості для опанування основами наук, формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців, вільного і гармонійного розвитку та індивідуального і професійного самовдосконалення. Основними завданнями кафедри є забезпечення високого рівня організації навчально-виховного процесу, формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій, вільного, гармонійного розвитку та індивідуального і професійного самовдосконалення з метою підготовки висококваліфікованих фахівців-психологів.

Наукова робота проводиться кафедрою психології на основі розроблених проекту, програми, річних планів науково-дослідної роботи тощо. Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за темою «Соціально-психологічні питання управління розвитком особистості у процесі формування інтелектуального потенціалу», яка присвячена науковому дослідженню соціально-психологічних проблем, що виникають у процесі професійної підготовки в контексті становлення та розвитку особистості. Кафедра постійно працює над: удосконаленням навчально-методичної бази; дослідженням окремих компонентів (підтем загальної теми); підготовкою та проведенням Всеукраїнської науково-практичної конференції, відповідно до теми дослідження; участю членів кафедри у наукових семінарах, конференціях, круглих столах тощо; підготовкою науково-методичних та навчальних посібників; участю членів кафедри в підготовці та проведенні Всеукраїнських олімпіад з психології тощо.

При кафедрі психології працює студентський науковий гурток «Ψ-абсолют». Наукова діяльність студентів, членів наукового товариства спрямована на підвищення науково-теоретичної та методологічної підготовки психологів, розвиток творчості та самоактуалізацію особистості, а також має позитивне мотиваційне значення для підготовки психологів-професіоналів.