викладач Зошій Ірина Василівна

Викладач Зошій Ірина Василівна

Освіта:

У 2014 р. закінчила з відзнакою Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю «Психологія», спеціалізація «Практична психологія», освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. З 2014р. здобувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька Академія».

Професійна діяльність: 

з 2014 р. викладач кафедри психології Львівського інституту ПрАТ«ВНЗ«МАУП».

Професійний досвід:

з 2014р. – робота над написанням дисертації зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія на тему «Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів» в якості здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук у Національному університеті «Острозька Академія».

Наукові інтереси: вивчення психологічних особливостей юридичної діяльності, робота з психологічної підготовки студентів до майбутньої юридичної діяльності.

Основні публікації:

Зошій І.В. Психологічна підготовка до юридичної діяльності// Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. – Київ, 2013р., №2 (32). С.171-176 Фахове видання.

Зошій І. В. Рекомендації щодо покращення підготовки до здійснення юридичної діяльності//Психологічні виміри культури, економіки, управління. Збірник статей//Упорядник О. М. Лозинський. – випуск №1. – Львів: Ліга Прес, 2013. С. 62 – 66.

Зошій І. В. Особливості психологічної підготовки до юридичної діяльності студентів// Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ столітті: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 червня 2013 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2013р. – С. 94-99.

Зошій І.В. Діяльність психолога в сфері політики// Психологічні виміри культури, економіки, управління Збірник статей // Упорядник О.М. Лозинський. – Випуск №2. – Частина 1. – Львів: Ліга Прес, 2014. – С.30 - 33.

Зошій І.В. Психологія спілкування та організаторські здібності в юридичній діяльності// Актуальні питання юридичної науки – 2014: Збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки - 2014», м. Львів, 25 квітня 2014 року. – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2014р. – С. 169-177.

Зошій І.В. Соціально-психологічні аспекти діяльності юриста// Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісні виміри: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2014 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2014. – C. 60-63.

Зошій І.В. Деформація професійної правової культури та шляхи її подолання// Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання»: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 10-11 жовтня 2014 року) - м. Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2014р. – С. 48-54.

Зошій І.В. Специфіка діяльності юриста: психологічний аналіз // Науково-практична конференція «Актуальні питання педагогічних та психологічних наук: навчальні дискусії» м. Харків, Україна, 14-15 листопада 2014р. – С. 68-73.

Зошій І.В. Значення професійної компетентності в діяльності майбутніх юристів «Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності», Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої року м-та Андрея Шептицького (2015; Львів). Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої року митрополита Андрея Шептицького «Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності», 20 квітня 2015 р. [Текст] / за ред. В. П. Мельника, С. Д. Максименка, В. Л. Ортинського ; відповід. за вип. В. В. Яцура, Н. І. Жигайло. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – C. 99 – 101.