викладач Компанович Маріанна Станіславівна

Освіта:

2002–2009 – Українська академія друкарства – освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст видавець, редактор;

2009–2013 – Інститут післядипломної освіти ЛНУ ім. І. Франка –кваліфікаційний рівень – спеціаліст психолог, викладач;

2009–2011– здобувач наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за напрямком «Теорія та історія видавничої справи і редагування»;

2011–2014 – аспірантура спеціальності «Теорія та історія видавничої справи і редагування» за напрямом «Соціальні комунікації». Тема дисертації: «Українська пізнавальна книга 50-80 рр. ХХ ст.»;

2011–2014 – Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я (навчальний проект української спілки психотерапевтів).

Професійна діяльність:

2013 – практичний психолог центру психології, психотерапії та особистісного росту «Живана»;

2013 – викладач кафедри психології ЛІ МАУП, дисципліни: «Сучасні проблеми психологічного консультування», «Психологія травмуючих ситуацій», «Психокорекція», «Основи психотерапії».

Наукові інтереси:

робота зі сновидіннями та розладами прив’язаності в контексті психоаналітого напряму, психологічний компонент психосоматичних розладів: цикл навчальних семінарів «Психологія психосоматичних розладів, шляхи надання психологічної допомоги», еклектичність психологічного консультування, проблема уніфікації та меж компетенції: психологічного консультування / психокорекції / психотерапії на сучасному етапі.

Публікації:

Статті:

1. Компанович М. С. Особливості становлення комунікативних моделей між автором та дитиною-читачем, основні позиції авторського впливу на маленького читача / М. С. Компанович // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: збірник наукових праць кафедри видавничої справи і редагування УАД / Відп. ред. Н. В. Зелінська. – Львів, 2011. – Вип. 4. – 228 – 242 с.

2. Компанович М. С. Рекламні медіа та дитина: етично-правові аспекти взаємодії // М. С. Компанович Світові стандарти сучасної журналістики: збірник наук. праць. МОН України. ЧНУ ім. Б. Хмильницького; Інс-т медіа права; Могилянська школа журналістики НАУКМ. – Черкаси: 2010. – 109 –111 с.

3. Компанович М. С. Дитяче книговидання як предмет фахового дискурсу на шпальтах наукового збірника «Книга. Исследования и материалы» (Москва 1959-1990) / М. С. Компанович // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. – Луцьк, 2012. – 110 – 112 с.

4. Компанович М. С. Дитяче читання в аспекті соціальної комунікації / М. С. Компанович // Наукові записки: науково-технічний збірник УАД / Вип. 2 (39) – Львів: УАД, 2012. – 47 – 51 с.

5. Компанович М. С. Особливості проблематики української наукової фантастики для дітей 50–80 рр. ХХ ст. / М. С. Компанович // Наукові записки: науково-технічний збірник УАД / Вип. 3 (44) – Львів: УАД, 2013. – 51 – 55 с.

6. Компанович М. С. Особливості внутрішньої картини хвороби підлітків із серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // збірник науково-практичної конференції – Київ: МАУП, 2013.

7. Компанович М. С. Психологічні особливості внутрішньої картини хвороби підлітків із серцево-судинними захворюваннями. / М. С. Компанович // збірник науково-практичної конференції – Рівне, 2014.

8. Компанович М. С. Методи психологічної допомоги дітям із психосоматичними розладами / М. С. Компанович // Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції: Актуальні питання юредичної науки (25 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – 178 – 188 с.

9. Компанович М. С. Роль бібліотек у популяризації української пізнавальної книги 50-80-х рр. ХХ ст. / М. С. Компанович // Поліграфія і видавнича справа. – 2014. – № 4. – С. 52 – 58.

10. Компанович М. С. Дитяче читання в контексті фахового дискурсу 50-80-х рр. ХХ ст. / М. С. Компанович // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Humanities and Social Sciences, II(6), Issue: 36, 2014 – 68 – 72 р.

Тези доповідей:

1. Компанович М. С. Проблеми авторства в творах дитячої літератури / М. С. Компанович // Тези доповідей студ. наук. конф. (20 –22 травня 2009 р.). – Львів: УАД, 2009. – С. 36

2. Компанвич М. С. Психологія вікових особливостей дитячого читання в контексті підготовки дитячих видань / М. С. Компанович // Тези наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів (2 – 5 лютого 2010 р.). Ч. 2. – Львів: УАД, 2010. – С. 45.

3. Компанович М. С. Дитина-суб’єкт в контексті етичності журналістського тексту / М. С. Компанович // Тези наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів (2 – 5 лютого 2011 р.). Ч. 2. – Львів: УАД, 2011. – С. 56

4. Компанович М. С. Соціокомунікативні функції дитячого читання / М. С. Компанович // Тези наук.-техніч. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів (24-27 січня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 216

5. Компанович М. С. Українська науково-фантастична книга для дітей 50–80 рр. ХХ ст. / М. С. Компанович // Тези наук.-техніч. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів (24-27січня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 31

6. Компанович М. С. Психологічний аналіз соціо-комунікативного потенціалу дитячого читання / М. С. Компанович // Збірник тез наукових робіт Громадської організації «Львівська педагогічна спільнота»: «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» (28-29 березня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 111 – 114

7. Компанович М. С. Психологічний компонент виникнення психосоматичних розладів у підлітковому віці / М. С. Компанович // Тези наук.-практ. конф. «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний вимір» (12 червня 2014 р.). – Львів. 2014. С. 58 – 60.

8. Компанович М. С., Зошій І. В. Соціально-психологічні аспекти діяльності юриста / М. С. Компанович, І. В. Зошій // Тези наук.-практ. конф. «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний вимір» (12 червня 2014 р.). – Львів. 2014. С. 60 – 65.

9. Компанович М. С., Комина Л. І. Конфлікт як засіб регуляції міжособистіснних відносин / М. С. Компанович, Л. І. Комина // Тези наук.-практ. конф. «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний вимір» (12 червня 2014 р.). – Львів. 2014. С. 65 – 63.

10. Компанович М. С., Сущевська О. А. Психологічні особливості проявів агресивної поведінки у підлітковому віці / М. С. Компанович, О. А. Сущевська // Тези наук.-практ. конф. «Приорітети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті» (20 – 21 березня 2015 р.). – Одеса. 2015. С. 14 – 17.

11. Компанович М. С., Сущевська О. А. Соціально-психологічні детермінанти проявів агресивної поведінки у підлітковому віці / М. С. Компанович, О. А. Сущевська // Тези наук.-практ. конф. «Вплив досліджень психологічних та педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства» (13 – 14 березня 2015 р.). – Харків. 2015. С. 29 – 30.

12. Компанович М. С. Соціально-психологічні фактори виникнення психосоматичних розладів у дітей / М. С. Компанович // Тези Всеукр. наук.-практ. конф. присв. 150-річчю від дня нар. митрополита Андрея Шиптицького «Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності» (20 ківтня 2015 р.). – Львів. 2015. – С. 24 – 25.

13. Компанович М. С. «Внутрішя картина хвороби», сучасний погляд: концепція та трансформація поняття / М. С. Компанович // Тези наук.-практ. конф. «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (11 червня 2015 р.). – Львів. 2015.

14. Компанович М. С., Кравець Г. М. Фактори, що впливають на неврози в ранньому юнацькому / М. С. Компанович, Г. М. Кравець // Тези Всеукр. наук.-практ. конф. «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (11 червня 2015 р.). – Львів. 2015.

Контактна інформація:

Тел.: 0962765600

mari.kompanovuch@mail.ru