старший викладач Закалик Галина Михайлівна

Освіта

1994 р. — закінчила з відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «біолог-біохімік, викладач біології та хімії».

2010 р — закінчила навчання у Міжрегіональній академії управління персоналом та здобула кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «психологія».

2011 р — закінчила ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» Львівський інститут та здобула кваліфікацію магістра психології.

Професійний досвід:

1998 – 2002 р.р. – навчання в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка із спеціальності 03.00.12 - фізіологія рослин.
  2003 – 2008 рр. робота над написанням дисертації в Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему "Вплив сумісної дії українських регуляторів росту та лазерної фотоактивації на ростові та фізіолого-біохімічні показники рослин".

Наукові зацікавлення

Підготовка управлінців навчальними закладами. Професійна етика управлінців.

Проблема формування потенційно елітарної особистості в системі вищої освіти України.

Релігійність як спосіб досягнення екзистенційної ідентичності.

Теоретичне осмислення проблем самотності особистості в цивілізаційному вимірі.

Громадська активність

З 2004 р. — член, а згодом і довірена особа Фундації Українська наука і освіта (США).

З 2010 р. — член Української Асоціації викладачів-католиків.

2010-2015 рр. — голова осередку Української Асоціації викладачів-католиків.

2010 р. і до сьогодні — член Львівського відділення СПУ.

Нагороди

Подяка за сумлінну працю ЛІ МУАП (2009).

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі особисті результати в науково-дослідницькій та педагогічній діяльності, розвиток юридичної освіти, а також із нагоди відзначення Дня науки України нагороджена грамотою за розпорядженням директора ІНПП від 17 травня 2018 р. № 12.

За вагомі особисті результати в науково-дослідницькій та педагогічній діяльності, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки України нагороджена грамотою за розпорядженням директора ІНПП від 19 травня 2017 р. № 9.За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі особисті результати в науково-дослідницькій та педагогічній діяльності, розвиток юридичної освіти, а також із нагоди відзначення Дня науки України нагороджена грамотою за розпорядженням директора ІНПП від 19 травня 2017 р. № 12.

За особисті видатні досягнення у професійній діяльності, сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, активну участь у суспільному житті та з нагоди Дня юриста України нагороджена Почесною грамотою за рішенням Ради Львівської обласної організації союзу юристів України від 08 жовтня 2018 року.

Вибрані публікації

1. Закалик Г.М. Психологія розвитку та успіху особистості: Навчальний посібник для студентів ЗВО / Г.М.Закалик, Ю. М. Терлецька, Н.М. Шувар. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2019. – 488 с.

2. Закалик Г. М.Психологія інновацій та реклами. Навчальний посібник для студентів ЗВО/ Г. М. Закалик, Н. В. Партико. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 348 с.

3. Закалик, Г. М. Психологічна та кримінологічна сексологія: навч. посібник для студентів ЗВО ЗВО / Г. М. Закалик, Ю. М.Терлецька, Н. М. Шувар. – Львів: Львівська політехніка, 2018. – 348 c.

4. Закалик Г. М. Соціальна психологія у термінах і поняттях: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Закалик, Ю М. Терлецька, Н. М. Шувар. – Львів: Львівська політехніка, 2018. – 140 с.
  5. Жигайло Н. І., Закалик Г. М. Психологія змін та інновацій Навчальний посібник [Текст]/ Н. І. Жигайло, Г.М. Закалик. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 430 с.
  6. Закалик Г.М. Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник : навчальний посібник/ Г.М. Закалик, Ю.М. Терлецька. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2016. – 156 с.

7. Закалик Г. М. Основи клінічної психології : навч. посібник / Г. М. Закалик, О. В. Войцеховська, Н. М. Шувар. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 430 с.

8. Легендзевич Г. Я., Закалик Г. М. Порівняльна психологія та психофізіологія: навч. посібник / Г. Я. Легендзевич, Г. М. Закалик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 216 с.

9. Закалик Галина, Войцеховська Оксана, Шувар Наталія Сучасна школа – безпечний простір чи арена знущань?// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Херсон, 2018. – вип. 5. – С. 171-177.

10. Закалик Галина, Шувар Наталія Булінг у школі: соціально-психологічні установки батьків для дитини // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2019 року). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – вип. 43. – С. 431-434.

11. Партико Н. В., Закалик Г. М., Макаренко С. С. Чинники девіантної поведінки неповнолітніх // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2019. – № 63, т. 1. – С. 134–137.

12. Партико Н. В. Закалик Г. М. Мотивація досягнення успіху в навчанні як детермінанта успіху в майбутній професії// Психологічні основи розвитку особистості. Монографія/ За заг. ред. В.Й.Бочелюка, ред. М.А.Дергач. – Запоріжжя: Просвіта, 2019. – с. 125-141.

13. Закалик Г.М., Легендзевич Г. Я. Мотивація домагань як важлива складова досягнення успіху студентською молоддю// Вісник Національного університету оборони України. – 2020. – № 1-54. – С. 89–94.

14. Varii Myron J. et all. Organisational Climate of State-Owned Enterprise and Efficiency of Managing and Organisation/ Myron J.Varii, Olena A. Leshchynska, Stefaniia S. Makarenko, Alla V. Oliinyk, and Halyna M. Zakalyk // Journal of Advanced Research in Law and Economics, September, 2019. – Volume X, Fall, 6(44): 1869 – 1883 (Scopus).

15. Закалик Галина. Розвиток творчого потенціалу у старших дошкільників/ Г. Закалик, У. Іванюк, Ю. Левченко// Вісник Національного університету оборони України. Питання психології. – 2021. – 1 (59). – С. 99-105.

16. Закалик Г. М., Мориконь М. В., Шеремета-Станько Н. Є. Прояви девіантної поведінки молоді в умовах сучасного суспільства// Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (29.10.2020, Львів). – Львів: Львівський Інститут ПрАТ ВНЗ МАУП. – С.86-89.

Тези:

17. Шувар Наталія, Закалик Галина, Кіс Мар’яна Психоекологічна оцінка наслідків аварії у Чорнобилі через призму 30-річного досвіду// Матеріали XXХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць (Україна, м. Переяслав-Хмельницький, 30-31 грудня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – С 50-53.

18. Шувар Н. М., Закалик Г. М. Підвищення рівня екологічної свідомості майбутніх фахівців індустрії гостинності// Якість та безпека товарів народного споживання : Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. (Україна, м. Полтава, 7 грудня  2016 р.). – Полтава, 2017. – С. 90-93.

19. Закалик Г. М. Життєві стратегії духовності особистості в умовах соціальних змін// "Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні", ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (2017; Львів). Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні", 19 квітня 2017 р. [Текст] / за ред. В. П. Мельник; відповід. за вип. В.В. Яцура, Н.І. Жигайло, Ю.В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – С. 90-93.

20. Закалик Г. М. Негативні форми особистісної та соціальної деструктивності у сучасному суспільстві// «Психологія національної безпеки» Науково-практична конференція з міжнародною участю (2017, Львів). Збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю  «Психологія національної безпеки» , 25 квітня 2017 року [Текст]. – Львів:. СПОЛОМ – 2017. – С. 61-63.

21. Закалик Г. М., Шувар Н.М. Екологічна безпека міжособистісних стосунків // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір. – Львів, 18 травня 2017 р. Львів: Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – С. 22-26.

22. Шувар Н. М., Закалик Г. М. Підвищення рівня екологічної свідомості майбутніх фахівців індустрії гостинності// Якість та безпека товарів народного споживання : Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. (Україна, м. Полтава, 7 грудня 2016 р.). – Полтава, 2017. – С. 90-93.

23. Закалик Г. Психологічні особливості працівників ресторанного бізнесу Львова / Галина Закалик, Євгенія Бондарєва, Наталія Шувар // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХVІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 14 грудня 2017 р.). – Зб. наук.праць – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 38. – С. 375-377.

24. Закалик Г. Брехня у підлітковому віці як соціально-психологічна проблема безпеки особистості / Галина Закалик, Наталія Шувар // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 16 лютого 2018 р.) : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 40. – С. 169-172.

25. Закалик Г. М. Успішна особистість: її особливості у  сучасному українському суспільстві// Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2019 р.). – 2019. – C. 213–214.

26. Закалик Г.М. Він і вона: екологія міжособистісних стосунків та особистісне благополуччя// Стратегія екологічної безпеки України : соціально-економічний та правовий вимір: збірник матеріалів V Круглого столу.Навччально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». (22 травня 2020 року. – 2020. – С. 76-83.

27. Закалик Г. М., Жентичка М.Я. Психологічний захист прав та свобод медичних працівників як запорука якісного обслуговування пацієнтів // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. –С. 292-293.

28. Закалик Г.М., Партико Н.В. Я-образ особистості в умовах віртуалізації освітнього середовища// Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці" (23 квітня 2021 р. )/ за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – С. 73-75.

29. Коропатов О. М., Закалик Г. М. Особливості соціальної адаптованості молоді та її вплив на соціально-психологічний клімат у колективі//Актуальні питання юридичної науки – 2021: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 03.06.2021 р.). – Львів: МАУП. – С. 202-205.

30. Закалик Г.М.., Шувар Н. М., Струс Е.В. Причини неузгодженості сімейних ролей подружньої пари// Актуальні питання юридичної науки – 2021: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 03.06.2021 р.). – Львів: МАУП. – С. 189-192.

31. Шувар Н. М., Закалик Г. М., Андраші А. В. Феномен волонтерства як чинник становлення особистості// Актуальні питання юридичної науки – 2021: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 03.06.2021 р.). – Львів: МАУП. – С. 211-215.

Контактна інформація:

Службовий телефон (032) 224-91-22
E-mail: halyna_zakalyk@ukr.net