старший викладач Петринич Олена Григорівна

Освіта:

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, 2000-2005рр. – спеціаліст «Практична психологія»

Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2010-2011рр. – магістр, викладач психології. Івано-Франківський обласний інститут після дипломної освіти,

Івано-Франківський обласний центр практичної психології 2010 р. – навчання за технологією «Використання піскової терапії в роботі практичного психолога та соціального працівника»

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи 2010-2012р.р. – навчання в проекті із арттерапії.

Стажування:

Підвищення кваліфікації в ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Випускна робота на тему «Психологічне консультування та психотренінг як засоби формування професійних якостей юристів». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 134015. Термін 08.02-19.02. 2016р.

Бухарестський університет економічних досліджень 08-26 лютого 2021 р. (180 год. 6 кредитів). Реєстраційний номер 209159.

Професійна діяльність:

 ст. викладач кафедри психології Львівського інституту МАУП

Професійний досвід:

2005 – 2009рр. викладач кафедри психології

2009 – 2021рр ст. викладач кафедри психології

Наукові інтереси: арттерапія, психологічне консультування

Основні публікації:

1. Петринич О.Г. Розвиток особистості педагога-новатора через регуляцію емоційноï сфери // Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи Украïни // Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції, 20. 06. 2006 р. / Ред. кол. Лелик Л.І. та інш. – Львів, 2006. – 348-351 с.

2. Петринич О.Г. Проблема адаптаціï особистості дошкільника з порушеннями емоційно-вольовоï сфери до нових умов життєдіяльності // Тези IV науково-практичноï конференціï студентів та молодих вчених «Психологічні проблеми сучасності», Львів, 2007.

3. Петринич О.Г. Методичні рекомендації до написання курсових робіт – Л.: ЛІ МАУП, 2008. – 19 с.

4. Петринич О.Г. Підготовка психолога до роботи в пенітенціарній системі // Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей ІІІ Міжнародної студентсько-аспірантської науково-практичної конференції (15-16 травня 2008р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2009. – с. 97 – 107.

5. Петринич О.Г. Досвід роботи психологів пенітенціарних закладів Львівщини // ІІІ Всеукраїнська науково - практична конференція «Актуальні проблеми правового захисту суб`єктивних прав та свобод особи в умовах формування громадського суспільства та становлення правової держави» 28 квітня 2009 року.

6. Петринич О.Г. Феномен психологічного егоїзму в аспекті специфіки аналізу психіки // Матеріали доповідей ІІІ Міжнародної студентсько-аспірантськаої науково-прктичнної конференція (м.Львів 20-21 травня 2009р.) «Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань». Львів., 2010. – с.161 - 166.

6. Петринич О.Г. Виявлення та профілактика суїциду у засуджених // Актуальні питання юридичної науки – 2010. Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково - практичної конференції, м. Львів, 14травня 2010 року. Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2010 р. – с.210 – 219.

7. Петринич О. Г. Корекція інтелектуальної сфери дітей із затримкою психічного розвитку шляхом образотворчої діяльності // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 червня 2010 р. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2010. – с.247 -252.

8. Петринич О.Г. Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни «Юридична психологія» – Л.: ЛІ МАУП, 2010. – 19 с.

9. Петринич О.Г. Стиль діяльності та спілкування // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (2-3 червня 2011 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2011р.

10. Петринич О.Г. Корекція затримки психічного розвитку шляхом образотворчого мистецтва // Збірник тез міжвузівської науково-практичної конференції «Психологія особистісної та соціальної креативності» (22 грудня 2011 р.) – Львів: Тріада Плюс, 2011. – 61-63 с.

11. Петринич О.Г. Словник психологічних термінів з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів, спеціалістів). – Л.: ЛІ МАУП, 2012. – 96 с.

12. Петринич О.Г. Відчуття часу та бачення майбутньої життєвої перспективи особистості. Теоретико-прикладані аспекти розвитку психології і педагогіки в Україні та за кордоном. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 27-28 квітня 2012 року). Одеса, ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. с.15-18.

13. Петринич О.Г. Психологічний аспект професійних якостей майбутнього юриста. // Актуальні питання юридичної науки – 2012: Збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки - 2012», м. Львів, 26 квітня 2012 року. – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2012 р. – с.148-152.

11. Петринич О.Г. Значення мандал та їх використання в практичній психології // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління» (19 квітня 2012 р.) – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 209-210с.

12. Петринич О.Г. Конструктивні та деструктивні конфлікти та шляхи їх вирішення в управлінні. Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ столітті: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 червня 2013 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2013. с. 35-37.

13. Петринич О.Г. Пізнавальна сутність огляду місця події та розвиток інтелектуального потенціалу слідчих. Психологічні виміри культури, економіки, управління. Збірник статтей // Упорядник О.М. Лозинський. – Випуск №1. – Львів: Ліга Прес, 2013. – С.122-128.

14. Петринич О.Г. Засоби запобігання конфліктній ситуації в організації. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (21-22 лютого 2014р., м. Одеса) Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – с. 30-34.

15. Петринич О.Г. Психологічна специфіка юридичної діяльності. «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28-29 березня2014 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота» 2014. – с. 26-29.

16. Петринич О.Г. Деформація спілкування та професійна деформація юристів. Актуальні питання юридичної науки – 2014: Збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки - 2014», м. Львів, 25 квітня 2014 року. – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2014 р. – с. 189-193.

17. Петринич О. Г.  Методи активного соціально-психологічного навчання (АСПН) у психологічному консультуванні / Петринич О. Г., Санопал М. І. // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., м.Одеса, 06 листопада 2020р. – Одеса : ОДУВС, 2020. – С.80-82.

18. Петринич О. Г.  Взаємозв’язок психологічного консультування з іншими видами психологічної допомоги / Петринич О. Г., Санопал М. І. //  Суспільні трансформації: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (29 жовтня 2020р.). Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020.с. 129-133.

19. Петринич О. Г. Особистість консультанта як основна складова процесу психологічного консультування / Петринич О. Г. //  Суспільні трансформації: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (29 жовтня 2020р.). Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020.с. 124-129.

20. Петринич О. Г.  Програма з розвитку особистості учня для психолога закладу освіти / Дмитрук Т. А., Петринич О. Г., Іванюк У.В. // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. – С.136-139

21. Петринич О. Г.  Розвиток комунікативних здібностей / Астремський Р. С., Петринич О. Г., Іванюк У.В. // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. – С.9-12.

22. Петринич О. Г.  Обґрунтування програми розвитку комунікативних здібностей / Астремський Р. С., Петринич О. Г., Іванюк У.В. //  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2021» (м. Львів, 04.06.2021 р.) подано до друку.

23. Петринич О. Г.  Психологічна готовність до материнства та ресурсність / Петринич О. Г., Мілян А. М. // Проблеми особистісних ресурсів у навчальній та професійній діяльності: матеріали наук.-практ. конф., 27-28 травня. 2021 р. Харк. нац. ун-т. — Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. – с. 229-232.

24. Петринич О. Г.  Оптимізація психологічної непідготовленості жінок до материнства / Петринич О. Г., Мілян А. М. // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (м. Львів, 04.06.2021 р.) подано до друку.

25. Петринич О. Г.  Специфіка психодіагностичної роботи психолога в організації / Осадча О. О., Петринич О. Г., Іванюк У. В. // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. – с. 33-36.

26. Петринич О. Г.  Значення психодіагностичної діяльності соціального психолога в організації у подальшому наданні ним інших психологічних послуг / Осадча О. О., Іванюк У.В., Петринич О. Г. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2021» (м. Львів, 04.06.2021 р.) подано до друку.

 27. Петринич О. Г.  Вплив засобів масової інформації щодо COVID-19 на агресивну поведінку підлітків. / Секрета В. П., Іванюк У.В., Петринич О. Г.  // Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 квітня 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. С.82-84.

28. Петринич О. Г.  Взаємозв’язок насильства на екрані із зростанням агресивності у підлітків / Секрета В. П., Петринич О. Г., Іванюк У.В. // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (м. Львів, 04.06.2021 р.) подано до друку.

29. Петринич О. Г.  Успішно сформований імідж сучасного керівника як ресурс для підлеглих / Петринич О.Г., Равлієнко Н. П. // Проблеми особистісних ресурсів у навчальній та професійній діяльності: матеріали наук.-практ. конф., 27-28 травня. 2021 р. Харк. нац. ун-т. — Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. – 75-78.

30. Петринич О. Г.  Застосування арт-терапії у психологічному забезпеченні / Попович-Лисенко І.-С. І., Петринич О. Г. // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (м. Львів, 04.06.2021 р.) подано до друку.

31. Петринич О. Г.  Дослідження внутрішньо особистісних конфліктів студентів у період навчання / Лагоцька Г. М., Петринич О. Г., Іванюк У.В. // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (м. Львів, 04.06.2021 р.) подано до друку.

Контактна інформація – моб. тел. 0676076060