к.психол.н. Федосова Людмила Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Освіта: вища

1991-1995рр. – навчання в Білгородському педагогічному інституті ім. М. С. Ольминського за спеціальністю педагогіка і методика початкової освіти. Присвоєно кваліфікацію вчителя початкових класів.

1998-2000рр. – навчання в інституті післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю менеджмент організації, психологія. Присвоєно кваліфікацію – менеджер освіти, практичний психолог в закладах освіти.

2000-2004рр. – навчання в аспірантурі Харківського державного педагогічного університету за спеціальністю загальна психологія. Історія психології.

2013р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.04 – медична психологія. Тема дисертації «Нейропсихологічні детермінанти вищих психічних функцій у жінок, які страждають на галюцинаторно-маячні розлади».

Професійна діяльність:

З квітня 2018 р. – доцент кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

2004-2018рр. – завідувач лабораторією практичної психології інституту соціальних наук МАУП, психолог, викладач, тренер.

2004-2018рр. – заступник завідувача кафедри медичної психології та психокорекції МАУП.

2003-2004рр. – Київський економічний бізнес-коледж, викладач психології.

2002-2004рр. – СП «Група 4 Секюрітас ЛТД», психолог.

2002р. – Клуб ветеранів при ДАХК «Артем» м. Київ, психолог.

2001р. – Київська міська психіатрична лікарня, відділення реабілітації, медичний психолог.

1995 - 2001рр. – Перша обласна спеціалізована психіатрична лікарня, м. Ромни Сумської області, медичний психолог.

Професійний досвід: патопсихологія, судово-психологічна експертиза, тренінгова діяльність, індивідуально-психологічне консультування.

Основні публікації:

 

1. Федосова Л.О. Клінічна психологія: навч. посіб. / Л.О.Федосова. – К. : ДП „Вид. дім „Персонал”, 2013. – 248 с.   

 

2. Федосова Л. О. Нейропсихологічні особливості вищих психічних функцій у жінок з галюцинаторно-маячними розладами. / Л.О.Федосова. // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - К. : Видавництво «Фенікс»,  2013. – Т.ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 15. – Частина ІІ. - С. 299-306.

 

3. Федосова Л. О. Копінг-стратегії: як подолати життєві труднощі? / Л.О.Федосова  // ПЕРСОНАL Науково-популярний журнал № 4-5 (168-169), м. Київ, МАУП, -2014. - С. 154-160.

 

4. Федосова Л. О. Психо-корекційна робота з жінками, які страждають на галюцинаторно-маячні розлади / Л.О.Федосова // Т.І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Еконо-мічна психологія / ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. -  2015. – Вип. 33. - С. 393-399.