к.психол.н., доцент кафедри психології Романець Зоя Олексіївна

Освіта:

У 1973 р закінчила Львівський політехнічний інститут факультет автоматики.
У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія» в Інституті психології АПН імені Г.Костюка (м.Київ).
У1995 р. присвоєно наукове звання доцента кафедри інженерно-педагогічної підготовки Національного університету «Львівська політехніка».
З 1994 р. по 1999 р. навчалась у Міжнародній школі групової психотерапії (Австрія)- відділення психодрами а також продовжила участь у австрійському супервізійному проекті з психодрами протягом 1999-2009 рр Отримала Європейський сертифікат психодрамотерапевта.
З перших днів заснування Української спілки психотерапевтів є її членом.
З 2007 р. по 2009р. навчалась закінчила базовий курс танцювальної і рухової психотерапії у проекті Української асоціації танцювально-рухової терапії (м.Львів).
Є членом асоціації практичних психологів Львівської області.
З 2009 р по 2011 навчалась у австрійському інституті EMDR з психотравматології і закінчила базовий курс, також продовжила участь у супервізійному проекті названого інституту протягом 2009-2011 років.
Є постійним учасником супервізійної психотерапевтичної групи при Львівському психоневрологічному диспансері.
За сумісництвом працювала психологом-консультантом та психотерапевтом в медико-логопедичному центрі «Світава Галицька». Проводила індивідуальне і групове психологічне консультування.
Голова психолого-педагогічної секції кафедри ППСУ,
Член науково-методичної ради інституту ГСН

Основні курси

 • Практикум з психологічного консультування
 • Психологія мотивації
 • Практикум з психологіїї
 • Соціальна психіатрія
 • Загальна психологія
 • Організація способу життя і управління стресовими ситуаціями
 • Психологія управління в соціальній сфері

Наукові інтереси

 • професійна трансформація особистості
 • формування професійної «я-концепції» фахівця
 • розвиток екологічної свідомості
 • розвиток самосвідомості
 • організація незалежного способу життя і стресостійкості

Вибрані публікації

Структура професійної я-концепції керівника навчального закладу / З. О. Романець // IV Міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті», 23-24 квітня 2009 р., Львів : тези доп. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України [та ін.]. -Л. : Вид-во ДЦ МОіНУ, 2009. — С. 202-203.
Інноваційні педагогічні технології в освітньому менеджменті на Україні / З. Романець,B. Ткаченко // 2-а Міжнар. наук.-практ. конф. «Упр. в освіті» : Тези доп., 21-22 квіт. 2005 р.,Львів. — Л., 2005. — С. 57-58.
Проблеми підготовки викладацького складу в контексті інтеграції в Болонський процес / З. Романець, В. Ткаченко // 2-а Міжнар. наук.-практ. конф. «Упр. в освіті» : Тези доп., 21-22 квіт. 2005 р., Львів. — Л., 2005. — С. 56-57.
Розвиток соціально-екологічної свідомості як мета викладання гуманітарних дисциплін / З.О. Романець // Формування духовно і морально зрілої особистості у процесі викладання гуманітарних дисциплін : Матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (29 черв. 2005 р., Львів). — Л., 2005. — С. 104-107.