к.психол.н., доцент кафедри психології Гнатко Микола Митрофанович

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри психології

Освіта:
1985-1990рр. навчання на факультеті психології Московському державному університеті ім. М..В. Ломоносова
1990-1994рр. навчання аспірантурі Інституті психології РАН СРСР.
1994р. захист кандидатської дисертації за спеціальністю "Загальна психологія,  історія психології".

Професійний досвід:
1990-1991рр - викладач Архангельському обласному інституті підвищення кваліфікацій педагогічних працівників 
З 1994- 2001рр.-старший викладач, доцент, завідувач кафедри психологічного профелю у Волинському державному університеті ім.Л.Українки в м .Луцьк.
З 01.09.1995 р. до 27.06.2001 р. – на посаді завідувача кафедри загальної та соціальної психології Волинського державного університету імені Л. Українки.
2002- 2005рр.- доцент кафедри соціальної та практичної психології Житомирському державному університеті ім. І.Франка.
2006- 2014рр.- доцент кафедри психології та педагогіки Київському славістичному університеті.
2014р.- старший науковий співробітник лабораторії політико- правових відносин Інституту соціальної та політичної психології АПН України.
2015-2019рр.- доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національному університеті "Львівська політехніка"
2019р. по даний час- доцент кафедри психології Львівському  інституті ПрАТ" ВНЗ" МАУП"

Членство в Асоціації політичних психологів України.

Наукові інтереси:
Соціально-психологічні проблеми формування соціальної ідентичності, етнопсихологічні аспекти формування та функціонування політичних міфів, психологія національної безпеки, психологія інформаційного впливу та боротьби.

Публікації: 
1. Гнатко М. М. Політичний процес як міфовтілення // Держава і право: збірникнаукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 62. – К.: Юридична думка, 2013.– С. 532 – 541.
2. Гнатко М. М. Політичний міф як інструмент політико-психологічногоманіпулювання // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22:Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. –2014. – Вип. 14. – С. 101 – 108.
3. Гнатко М. М. Політичний міф як суспільний інтегратор // Держава і право:збірник наукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 70. – К.: Юридичнадумка, 2015. – С. 12 – 24.
4. Гнатко М. М. Політичний міф як інструмент конструювання соціальноїреальності // Політологічний вісник. – 2015. – Вип. 77. – 306 – 318.
5. Гнатко М. М. Політична міфологія в контексті виборчих політичнихтехнологій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22:Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. –2018. – Вип. 23. – С. 37-44.
6. Гнатко М. М. Політичний міф як інформаційно-психологічний засібполітичної боротьби // Психологічні виміри культури, економіки, управління:Науковий журнал. – № ХІ. – 2018. – С. 310 – 322.
7. Гнатко М. М. Політико-міфологічне підґрунтя права як суспільного явища //Держава і право: збірник наукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 84. –К.: Юридична думка, 2019. – С. 66 – 78.
8. Гнатко М. М. Політична міфологія і сучасний світ. – Рига: LAP, 2018. – 136с.

Підвищення кваліфікацій:
Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
04 вересня 2019р.-26 вересня 2019р.  
Виконав випускну роботу на тему:"Психокорекційна робота практичного психолога"
Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 001275522/004330-19

Контакти:
м.Львів, вул.Мазепи, 29,