к. психол. н., доцент кафедри психології Бефані Анжела Анатоліївна

Доцент кафедри психології Бефані Анжела Анатоліївна

 

Науковий ступінь:

Кандидат психологічних наук  


Вчене звання:

Доцент кафедри психології

 

Освіта:

У 1961 році з відзнакою закінчила історичний факультет Одеського державного університету за спеціальністю історія, а в 1967 році - аспірантуру при Інституті психології УРСР.

Захистила дисертацію на тему «Вплив деяких особливостей моторики на процес сприйняття» із спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія здобула перший у СРСР диплом кандидата психологічних наук.

З 1969 року – кандидат психологічнихз наук.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

 

Професійна діяльність:

З 2018 року — доцент кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

 

Основні публікації за напрямом:

1. Бефані А. А. Эмоциональный компонент психологического благополучия личности.- Вісник Одеського національного університету, серія «Психологія». - Т.47. - Випуск 8(20). - 2012. С .332-340.

2. Бефані А.А. Психолого-юридичний аналіз професійної діяльності митників /А.А.Бефані // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: матеріали науково-практичної конференції. – Харків: ХНУВС, 2014. - С. 68-71.

3. Бефані А.А. Фактори успішності крос-культурної адаптації мігрантів. - Вісник Одеського національного університету, Серія «Психологія». - Т.18. - Випуск 24. - 2013. – С. -13.

4. Бефані А.А. Потенціал особистості та тенденції в умовах трансформаційних змін у суспільстві, Колективна монографія – Р. 3 «Особливості соціально-психологічного підходу до розуміння особистості та її потенціалу – Одеса: Фенікс, 2011, С.78-117.

5. Бефані А.А. Специфіка саморегуляції особистості у працівників різних відділів митниці / А.А.Бефані // Вісник Національного університету оборони України. - Збірник наукових праць. – Київ: НУОУ, 2014. - Вип. 1(38). - С. 219-223.

6. Бефані А.А. Можливість використання методики особистісного диференціалу у процесі відбору кадрів для митниці / А.А.Бефані //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка та психологія. Збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2014. - Вип. 43. - Ч.4. - С. 200-208.

7. Бефані А.А. Качества личности инспекторов, необходимые для работы в пассажирском и грузовом отделах таможни / А.А.Бефані // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Ежемесячный научный журнал. – Москва, 2014. - №07(66). - С. 142-147.