доктор психологічних наук, професор Грись Антоніна Михайлівна

Науковий ступінь – доктор психологічних наук, професор

Освіта: у 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

З 2000 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Професійний і науковий інтерес:

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психолого-педагогічні умови ефективного використання світоглядних діалогів у процесі навчання» (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія).

У 2014 р. - докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади підготовки психологів до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми» (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія). 

Доцент кафедри психології (2006 р.). 

Професор кафедри психології (2014 р.)

Наукові публікації:

Автор понад 120 наукових праць з проблематики психології соціально дезадаптованих неповнолітніх: монографій (одноосібної та колективних), навчального посібника для студентів ЗВО «Психологія роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми», наукових і науково-популярних статей.

Психологічну практику здійснює у напрямку тренінгових програм «Асоціативні методи роботи у консультуванні та психотерапії», «Робота з субчастинами», «Сімейна системна психотерапія» у рамках яких відбувається навчання майбутніх психологів авторській техніці роботи з клієнтами «Терапевтична мішень».

Викладає навчальні дисципліни: Соціальна психологія, психологія особистості, диференціальна психологія, психологія масової поведінки, психологія травмуючих ситуацій, соціально-психологічна адаптація.