Наукова робота

Наукова діяльність кафедри психології здійснюється на основі розроблених річних планів науково-дослідної роботи і спрямована на підтримку сучасного рівня навчального процесу, підготовку високо кваліфікованих фахівців-психологів.

Викладачі кафедри психології є виконавцями прикладної науково-дослідної теми «Соціально-психологічні питання управління розвитком особистості у процесі формування інтелектуального потенціалу». Результати наукового пошуку членів кафедри представлені в рамках щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки» та «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціуми», які організовуються і проводяться у Львівському інституті, ряді Міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів та симпозіумів, а також захисті низки дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Наукова робота кафедрою психології проводиться у наступних напрямках:

  • підготовка та проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій;
  • участь викладачів кафедри у роботі наукових конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
  • підготовка аспірантів, наукове керівництво роботами; - організація і керівництво науковою роботою студентів;
  • науково-консультативне, організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення наукової роботи;
  • підготовка науково-методичних, навчально-методичних посібників;
  • організація і проведення наукових гуртків для студентів денної форми навчання.

Викладачі кафедри психології на належному науково-педагогічному рівні організовують навчально-виховний процес, формують критичне мислення студентів, заохочують їх до самопізнання і самовдосконалення, до науково-пошукової роботи.