Вибіркові навчальні дисципліни ОПП «Право» перший (бакалаврський) рівень

Безпека життєдіяльності*

Екологія*

Академічні студії*

Юридична психологія

Психологія впливу