Вибіркові навчальні дисципліни ОПП «Право» перший (бакалаврський) рівень