Методичне забезпечення навчальних дисциплін ОПП «Право» перший (бакалаврський) рівень