Статті у фахових виданнях (за 2013-2018 роки)

Яворська

Вікторія Григорівна

1. Яворська В. Г. Поняття, ознаки та вимоги до якості постанов Пленуму Верховного Суду України. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 12. С. 118-121.

2. Яворська В. Г. Вимоги до мови постанов Пленуму Верховного Суду України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 4. С. 207-214.

3. Яворська В. Г. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил»: відповідність окремих положень вимогам кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Митна справа. 2009. № 6. С. 96-101.

4. Яворська В. Г. Джерела кримінального права та кримінального законодавства: співвідношення понять. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 1. С. 324-333.

5. Яворська В. Г. Значення постанов Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 2. С. 122-125.

6. Яворська В. Г. Недоліки чинних постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. Підприємництво, господарство і право.  2013. № 11. С. 87-90.

7. Яворська В. Г. Причини недоліків мови актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності застосування кримінального законодавства. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 339-342.

8. Яворська В. Г. Поняття змісту актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності у застосуванні судами України кримінального законодавства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 281-288.

9. Яворська В. Г. Форми забезпечення єдності у застосуванні положень кримінального законодавства України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Випуск 6. Том 2. С. 113-116.

10. Яворська В. Г. Позитивні характеристики кримінального процесуального кодексу 2012 р. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 1. Том 3. С. 221-225.

11. Яворська В. Г. Періоди нормативного визначення юридичної природи актів судового тлумачення. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 238-243.

12. Яворська В. Г. Причини внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 296-300.

13. Яворська В. Г. Проблеми вдосконалення повноважень захисника у кримінальному процесі. Порівняльно-аналітичне право. (Електронне видання). 2019. № 2. С. 249-253.

14. Яворська В. Г. Тенденції внесення змін у правове регулювання здійснення правосуддя в Україні. Судова та слідча практика в Україні. 2019. № 9. С. 5-11.

15. Яворська В. Г. Позитивні характеристики адвокатської монополії в Україні. Юридичний вісник. 2020. № 3. С. 201-208.

Пришляк

Галина Ярославівна

1. Пришляк Г. Я. Гарантія реалізації прав та свобод людини й громадянина як одна із умов здійснення демократичного контролю в Україні. Митна справа. 2012. Вип.6 (ч. 2). С. 439-444.

2. Пришляк Г. Я. Стан та перспективи здійснення демократичного контролю у місцевому самоврядуванні в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 89-98.

3. Пришляк Г. Я. Методологія дослідження демократичного контролю в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 1. С. 35-37.

4. Пришляк Г. Я. Теоретичні засади інституту демократичного контролю. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 2. С. 162-164.

5. Пришляк Г. Я. Визначення проблем реалізації правових форм демократичного контролю в Україні та шляхи їх подолання. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 26-29.

6. Пришляк Г. Я. Важливість народного контролю в реалізації екологічних прав: теоретико-правовий аспект. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 8/1. Ст. 40 – 43.

7. Пришляк Г. Я. Питання нагляду за дотриманням екологічних прав у діяльності державних органів, реалізовуючи безпосередню та представницьку форми демократії. Журнал східноєвропейського права.  2021. № 91.  Ст. 70–75.

8. Пришляк Г. Я. Особливості гарантій реалізації екологічних прав та свобод людини й громадянина в Україні. International Scientific Journal “Internauka”. Series: «Juridical Sciences». 2021. № 8 (42). URL:  https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16300737817065.pdf

9. Пришляк Г. Я. Форми здійснення контролю народу як важливі передумови гарантій реалізації екологічних прав в Україні. Наукові перспективи. Серія «Право». 2021. № 8(14). Ст. 143 – 151.

10. Пришляк Г. Я. Методологічні аспекти дослідження передумов виникнення «екологічних прав», які є важливими у сучасному творенні держави. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8.

Русаль

Людмила Михайлівна

1. Русаль Л. М. Юридичні факти як передумова припинення індивідуальних трудових відносин. Митна справа. 2013. № 1 (91). Ч. 2., Кн. 2. С. 168-174.

2. Русаль Л. М. Загальнотеоретичні проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин внаслідок взаємного волевиявлення сторін. Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія Юридичні науки). 2014. Вип.6-1. С. 76-81.

3. Русаль Л.М. Особливості фіксації юридичних фактів, що припиняють індивідуальні трудові правовідносини. Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. Ужгород, 2014. № 6. URL: http:// www.pap.in.ua

4. Русаль Л. М. Припинення індивідуальних трудових правовідносин за ініціативою працівника. Митна справа. 2014. № 6 . Ч. 2., Кн. 2. С. 474-482.

5. Русаль Л.М. Юридичні факти в трудовому праві: проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин. Митна справа. 2015. № 2 . Ч. 2. С. 74-81.

6. Русаль Л. М. Поняття права зайнятості та його джерела. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. / гол. ред. О. Л. Соколенко. 2018. № 1. С. 123-127.

7. Русаль Л. М. Види джерел права зайнятості. Правові новели. 2018. № 4. С. 129-134.

8. Романова А. С., Русаль Л. М. Етичні норми та свобода людини у праві: інтегративний аспект. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7. № 4 (28). С. 89-94.

9. Русаль Л. М. Право на неоплачувану відпустку в умовах карантинних обмежень». Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7. С. 124-126.

10. Русаль Л. М. Недоліки правового регулювання ріелторської діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8.

Граб

Марія

Іванівна

1.Граб М.І. Діалогічний характер взаємодії доказової математики і доказового раціонального права у діяльності юриста. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. 2013. № 10. С. 96–99.

2. Граб М.І. Математичне мислення в діяльності юриста. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 2. С. 86–88.

3. Граб М.І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 4. С. 29–33.

4. Граб М.І. Метод математичного моделювання у діяльності юриста. Підприємство, господарство і право. 2013. № 5. С. 21–24.

5. Граб М.І. Ключові елементи історії поглядів на математичну та правову культуру у соціокультурному просторі. Наше право. 2013. № 3. С. 23–29.

6. Граб М.І. Исследование понятия математической культуры юриста. Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata» («Закон и жизнь»). 2014. № 4/2 (268). С. 63–65.

7. Граб М. І. Філософсько-правове дослідження методу математичного моделювання при досягненні істини у праві. Право.ua. 2018. № 3. С. 155-159.

8. Граб М. І. Правова ґенеза співвідношення понять «відповідальність» та «санкції» у господарському праві. Європейські перспективи : наук.-практ. журнал2018. № 4. С. 125-128.

9. Граб М. І. Філософсько-правовий характер взаємодії математичної істини та правової істини. Європейські перспективи. 2019. № 1. С. 168-171.

10. Граб М. І. Значення високого рівня правової культури в українському суспільстві. Європейські перспективи : наук.-практ. журнал. 2021. № 3. С. 127-130.

11. Граб М. І. Проблеми термінологічних неточностей у визначенні видів співучасників за кримінальним правом України. Юридичний електронний журнал. № 8. 2021.

Лепех

Юлія

Степанівна

1.Лепех Ю. С. Поняття механізму правового забезпечення та механізму адміністративно-правового забезпечення права на житло. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 248-254.

2. Лепех Ю. С. Поняття механізму правового забезпечення та механізму адміністративно-правового забезпечення права на житло. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С.248-254

3.Лепех Ю. С. Питання про співвідношення понять правотворчість та нормотворчість. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». 2016. № 855. С.225-231.

4.Лепех Ю. С. Органи публічного управління та їхня роль у адміністративній правотворчості. Наукові праці МАУП. 2018. Вип. 1 (55). С.19-26.

5.Лепех Ю. С. Історіографія дослідження правотворчості органів публічного управління. Повітряне і космічне право : юридичний вісник. 2018. № 1/46. С.42-47.

6.Лепех Ю. С. Про функції правотворчості органів публічного управління. Університетські наукові записки. 2018. № 2 (66). С. 36-43.

7.Лепех Ю. С. Президент України як суб’єкт правотворчості: адміністративно-правовий аналіз. Повітряне і космічне право: юрид. вісник. 2018. № 49. С. 89-95.

8.Лепех Ю. С. Правотворчість Верховної Ради України: поняття та особливості. Наукові праці МАУП. 2018. Вип. 2. (56). С. 47-54.

9.Методологія юридичної правотворчості у діяльності органів державної влади та управління. Наукові праці МАУП. 2019. Вип. 2 (58). С. 33-40.

Задорожна Маріанна Іванівна

1. Задорожна М. І. Соціальний капітал і громадянська культура в контексті гуманізації суспільної свідомості. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. Вип. 9. С. 26-34.

2. Задорожна М. І. Гендерний аспект гуманізації суспільної свідомості. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України : ЛРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 10. С. 91-99.

3. Задорожна М. І. Механізм гуманізації суспільної свідомості. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 11. С. 227–236.

4. Задорожна М. І. Державне управління і суспільний конфлікт. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Харківського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2007. Вип. 2 (32). С. 147-156.

5. Задорожна М. І. Роль держави як гаранта захисту від маніпуляцій суспільною свідомістю. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Дніпропетровського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2007.  Вип. 3 (29). С. 63-70.

6. Задорожна М. І. Роль громадських організацій у формуванні соціального капіталу: правовий аспект. Публічне адміністрування: теорія і практика : електронний збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. 2012. Вип. 2 (8).

7. Задорожна М. І. Жінка у владі як суб’єкт впровадження гуманітарної парадигми в систему державного управління. Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. 2012. № 2 (50). С. 54-57.

8. Задорожна М.І. Суспільна необхідність гуманізації свідомості. Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць Харківського регіонального інституту державного управління. № 2 (42). С. 231238.

9. Задорожна М. І. Зворотній зв’язок як механізм реалізації права громадян на участь у прийнятті управлінських рішень. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 31. С. 250–257.

10. Задорожна М. І. Гуманітарна парадигма як модель дослідження шляхів демократизації державного управління. ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ : електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. № 12. URL :http://www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Zadorozhna.pdf

11. Задорожна М. І. Вирішення конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління. Демократичне врядування. Електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. Вип 14. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/zadorozhna.pdf

12. Задорожна М. І. Державне управління в умовах гібридної війни : Маніпуляцій суспільною свідомістю. Публічне адміністрування: теорія і практика. Електронний збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. 2017р. Вип 2/18. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-02(18)/8.pdf

13. Задорожна М. І.  Модель розв'язання конфліктів для демократизацї суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління. Публічне адміністрування: теорія і практика. Електронний збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. 2019. Вип 1. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-01(21)/10.pdf

14.Задорожна М.І Правосвідомість і стан злочинності. Державне управління і захист громадян. Демократичне врядування. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. №26 URL: http://dv.lvivacademy.com/article/view/228517

Марусяк

Лідія

Олегівна

1.Марусяк Л. О. Органи та інститути, відповідальні за процеси адаптації в Україні та РФ. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. № 4. С. 103-114.

2.Марусяк Л. О., Юркевич Х. І. Поняття та сутнісні характеристики державного апарату в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 45-48.

3.Марусяк Л. О. Адаптація екологічного законодавства до норм ЄС. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 120-126.

4.Марусяк Л. О., Батьковець Н. О. Вплив інформаційного суспільства на розвиток розумного міста : Монографія. Сучасні інформаційні та інноваційні технології розвитку суспільства. м. Катовіце Вище технічна школа. 2019. С. 7-13.

5. Марусяк Л. О., Батьковець Н. О. Соціально-економічні аспекти інформаційного суспільства та його правове регулювання. Підприємництво і торгівля : зб. наук. праць. Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. С. 85-90.

6. Natalia Batkovets, Lidia Marusiak. Trademark management and legal regulation of their use. Мarketing technologies of business development, Monograph, 32. 2020. Р. 14-21.

7.Марусяк Л. О.Міжнародні стандарти діяльності поліції у сфері захисту права власності. Юридичний науковий електронний журнал. № 3. 2020. С. 257-260.

Андриц

Мар’яна Русланівна

1. Андриц М. Верховенство права в рішеннях Конституційного суду України: юридичні аспекти реалізації.Науковий вісник міжнародного  гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2019. Випуск 41.Том 1.  С. 4-8. 

2. Андриц М. Принцип свободи в рішеннях Конституційного Суду України.   2020. № 1. С. 320-328. 

3. Андриц М. Принцип рівності в рішеннях Конституційного суду України. Університетські наукові записки. 2020. № 1 (73). C. 45-58.

4. Аndryts М. Рrinciple of justice in the decision of the Constitutional Court of  Ukraine . Visegrad Jurnal on Human Rights. 2020 рік. № 3 (Vol. 1). Р. 14-18. 

Мельниченко

Богдана Богданівна

1. Мельниченко Б. Б. До питання реорганізації органів публічної влади Польщі: історико-правовий аналіз. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. 2017. № 884. С. 254-258.

2. Мельниченко Б. Б. Правова основа організації та діяльності органів публічного управління в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 174-177.

3. Мельниченко Б. Б. Адаптація європейських стандартів публічного управління в соціально-культурній сфері в Україні. Науч.-практ. правовое издание «NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE» L.L.C. Scientific and practical Publication in law. 2018. № 1-1 (29). Р. 63-66.

4. Мельниченко Б. Б. Система публічного управління. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 59-62.

5. Мельниченко Б. Б. Форми та напрями впливу громадянського суспільства на публічне управління в країнах Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. № 49 (Т. 2). С. 59–61.

6. Мельниченко Б. Б. Суб’єкти публічного управління. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 5 (volume 2). С. 97–102.  

7. Мельниченко Б. Б. Адміністративна правосуб’єктність органів публічного управління. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 6. Ч. 2. С. 102–109. 

8. Мельниченко Б. Б. Зміст та структура адміністративно-правового забезпечення публічного управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2019. Вип. 24. С. 122–133.

9. Blikhar M., Vatras V., Melnychenko B., Podra O., Anikina G. Providing of innovative development of Ukraine: economic and legal aspects. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol 2. No 33. Р. 412–423. 

10. Мельниченко Б. Б. Адміністративно-правове забезпечення публічного управління в країнах Європейського Союзу. Право і суспільство. 2020. № 1. Ч. 2. С. 50–56.

Ніканорова

Олена Володимирівна

1. Ніканорова О. В. Особливості правовідносин, що пов’язані із здійсненням контролю. Митна справа. 2013. № 6 (90). С. 132-139.

2. Ніканорова О. В. Адміністративні правові відносини: ознаки та класифікація. Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія Юридичні науки). 2014. Вип.6. 1. С. 206-210.

3. Ніканорова О. В. Загальнотеоретичні особливості адміністративних правовідносин у діяльності митних органів України. Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. 2014. № 6. URL: Режим доступу : http://www.pap.in.ua

4. Ніканорова О. В. Митні правовідносини як різновид правових відносин в Україні. Митна справа. Львів, 2014. № 6 (96). Ч. 2., Кн. 2. С. 463-470.

5. Ніканорова О. В. Особливості внутрішньо-організаційних правовідносин у митній сфері. Митна справа. 2015. № 2 . Ч. 2. С. 54-61.

6. Ніканорова О. В. Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні. Правові новели : наук. юрид. журн. 2018. № 4. С. 216-222.

7. Ніканорова О. В. Проблеми правового регулювання фінансової участі Європейського Союзу в процесі децентралізації в Україні. Юридичнй науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. Запоріжжя. 2018. № 5. URL: http://www.lsej.org.ua

8. Ніканорова О. В., Кульгавець Х. Ю. Особливості правового регулювання договору про закупівлю. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 69 С. 135-138.

9. Ніканорова О. В. Договірне представництво у спорах незначної складності особою, яка не є адвокатом. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. № 1/2020.

Павлюк

Наталя Михайлівна

1.Павлюк Н. М. Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності Національною поліцією України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 861. 2017. С. 312-319.

2.Павлюк Н. М. Складові елементи адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта захисту права власності. Часопис Київського університету права. 2017. С. 116-119. 

3.Павлюк Н. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо захисту права власності. Наше право. 2017. № 4. С. 60-65. 

4.Павлюк Н. М. Понятие и виды административно-правовых средств защиты права собственности. Закон и Жизнь («Legea si Viata»). 2017. № 4. С. 140-144. 

5.Павлюк Н. М. Особливості реалізації Національною поліцією України засобів захисту права власності. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 73-76. 

6.Павлюк Н. М. Адміністративно-правові засоби Національної поліції України щодо протидії деліктам у сфері власності. Право. Ua. 2018. №1. С. 73-78. 

7.Павлюк Н. М. Адміністративно-правові засоби захисту права власності: поняття і види. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 2. С. 103-107. 

8.Маркович Х. М., Павлюк Н. М. Сучасні проблеми інституту нотаріату в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 78-81. 

9.Марусяк Л., Павлюк Н. М. Міжнародні стандарти діяльності поліції у сфері захисту права власності. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 257-260. 

10.Заболотна Н. Я., Павлюк Н. М. Цивільна правоздатність зачатої, але ще не народженої дитини. Правові новели : науково-юридичний журнал. Херсон. 2020. № 11. С. 66-73. 

11. Павлюк Н. М. Герменевтика в цивільному праві України: теоретичний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 134-137.