Статті у фахових виданнях (за 2010-2011 роки)

Баїк О.І.

 • Баїк О.І. Теоретичні аспекти адміністративно-правового регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Збірник наукових праць в галузях економіки, правознавства, філософії, журналістики та інформатики. – Львів, 2010. – С. 359 - 364

Голяк Л.В.

 • Голяк Л.В. Спеціалізовані омбудсмани у механізмі утвердження гендерної рівності: конституційно-правові аспекти організації та функціонування // Бюлетень Міністерства юстиції України, 2010. - №3. – С. 126–133.
 • Голяк Л.В. Інститут спеціалізованого омбудсмана щодо захисту прав споживачів: досвід Австралії та Нової Зеландії // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових працью Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – С. 29-34.

Гулій А. М.

 • Гулій А. М. Співвідношення церковного та канонічного права Православної Церкви з позиції сучасної правової держави // Журнал «Підприємництво, господарство і право» (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України), 2010 - №3. – С.149–155.
 • Гулій А. М. Джерела церковного (канонічного) права Православної Церкви: історико-правовий аналіз // Науково-аналітичний журнал Митна справа, №6 (66), частина 2, листопад-грудень 2010 року. – С. 205-210.
 • Гулій А. М. До питання про співвідношення канонічного та церковного права Православної Церкви (з позиції сучасної правової науки) // Журнал «Підприємництво, господарство і право» (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України) – № 4 –  2010. – С. 103-106.

Ільків Н.В.

 • Ільків Н.В. Суперфіцій як альтернативний спосіб набуття права на забудову земельної ділянки // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична) – № 2 – 2010. – С. 33-36

Личенко І.О. 

 • Личенко І.О. Адміністративна відповідальність громадян за правопорушення у сфері власності // Науково-аналітичний журнал «Митна справа» – 2010 р. – №4 (час.2). – С. 43-47.
 • Личенко І.О. До питання законних інтересів громадян у сфері власності // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2011 р. - №4 – С. 21-29.
 • Личенко І.О. Категоріальний аналіз поняття законних інтересів громадян у сфері власності // Науково-аналітичний журнал «Митна справа» – 2011 р. – №1 (час.2). – С. 145-148.

Мельниченко Б.Б.

 • Мельниченко Б.Б. Пріоритети конституційних змін у Чехословаччині після «оксамитової революції» (1989-1990 р.р.) // Журнал «Підприємництво, господарство і право» (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України) – 2010 р. - №4 –С. 35-37.
 • Мельниченко Б.Б. Правове забезпечення процесів інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу // Вісник Хмельницького інституту регіонального  управління та права – 2010 р. - №6 – С. 25-27.

Павлюк Н.М.

 • Павлюк Н.М. Свобода заповіту та право на обов`язкову частку:правовий аспект // Журнал "Держава право" - № 49.-2010р – С 45-48.

Русаль Л.М.

 • Русаль Л.М. Поєднання волі і волевиявлення при припиненні трудового договору за угодою сторін // Науково-аналітичний журнал Митна справа, – 2010 р. – №3 (час.2). – С. 88-91.

Сливка С.С.

 • Сливка С.С. Економічна безпека: культурологічно-правовий аналіз // Науковий вісник ЛьвДУВС (серія економічна) – Вип. 1 – 2010. – С. 3-15

Хома Н.М.

 • Хома Н.М. Особливості функціонування скандинавської моделі соціальної держави: порівняльний аспект // Порівняльно-правові дослідження.- 2010.- №1. – С. 85-88. 
 • Хома Н.М. Соціальні процеси в країнах шостої хвилі євроінтеграції в контексті розбудови соціальної держави та відповідності соціальним стандартам ЄС // Порівняльно-правові дослідження.- 2010.- №2. – С. 35-39.
 • Хома Н.М. Криза скандинавської моделі соціальної держави: причина, наслідки, шляхи виходу // Держава  і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 50.- К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2010. С. 33-36.
 • Хома Н.М. Динаміка формування соціальних прав як чинник формування модерної соціальної держави // Держава  і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 51.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. С. 55-57.

Яворська В.Г.

 • Яворська В.Г. Значення постанов Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства // Журнал «Підприємництво, господарство і право» (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України)  – 2010 р. – №2. – С. 56-60.