Книги

Яворська Вікторія Григорівна

  1. Яворська В. Г. Визначення забезпечення єдності застосування кримінального законодавства України актами судового тлумачення / В. Г. Яворська // Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні : монографія / кол. авт., керівник авт. кол. доц. Федик Є. І. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 26-46.
  2. Яворська В. Г. Кримінологічна віктимологія : навч. посіб. / В. Г. Яворська // Львів : Львів. комерц. акад., 2014. – 197 с.
  3. Яворська В. Г. Характеристика Кримінального процесуального кодексу України : навч. посіб. / В. Г. Яворська. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 125 с.

 

Матвєєв Петро Сергійович

  1. Матвєєв П. С. Господарсько-правове регулювання інноваційної діяльності (теоретичний аспект) : монографія / П. С. Матвєєв ; МАУП. − Київ : Лозовий В. М. [вид.], 2013.− 328 с.
  2. Матвєєв П. С. Цивільне право (в схемах) : навч. посіб. / П. С. Матвєєв, В. І. Бірюков ; Нац. акад. внутр. справ. − Київ : Алерта, 2013. – 255 с.
  3. Адвокатський іспит. Підготовчий курс [Текст] : навч. посіб. / Баулін О. В., Матвєєв П. С. [та ін.]. – 4-те вид., допов. і перероб. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 847 с.

 

Пришляк Галина Ярославівна

 

1. Пришляк Г. Я. Правові форми демократичного контролю: витоки, проблеми, перспективи : монографія / Г. Я. Пришляк // Тернопіль : «Терно-граф», 2013. – 192 с.

 

Русаль Людмила Михайлівна

 

1.   Русаль Л. М. Юридичні факти, що є підставою припинення трудових правовідносин в Україні : монографія / Л. М. Русаль, В. Я. Бурак. – Львів : Вид. ФОП Бадікова Н. О., 2015. – 152 с.

 

Мельниченко Богдана Богданівна

 

1.  Мельниченко Б. Б. Шляхи підвищення ефективності діяльності органів публічного управління в Україні. Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : монографія. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 105-117.

 

Ніканорова Олена Володимирівна

1.  Ніканорова О. В. Адміністративно-правові відносини у митній сфері : монографія / О. В. Ніканорова // Львів : Вид. ФОП Бадікова Н. О., 2015. – 153 с.