Керівництво студентською науковою роботою

Керівництво студентською науковою роботою здійснюють викладачі кафедри права : Яворська В.Г., Мельниченко Б.Б., Гулій А.М., Граб М.І., Русаль Л.М., Пришляк Г.Я., Ніканорова О.В., Лепех Ю.С., Павлюк Н.М., Марунин І.В., Неборачок О.І.

При кафедрі права діють 2 студентські наукові гуртки: «Актуальні проблеми громадянського суспільства та права» та «Антикорупційна діяльність».

Науковим результатом діяльності студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми громадянського суспільства та права» є підготовка та проведення щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Актуальні питання юридичної науки». Зокрема в 2018 році була успішно підготовлена і проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки–2018» (м. Львів, 21 березня 2018 р.). Про активну участь у проведенні конференції свідчать наступні наукові публікації студентів:

1. Бурчин Ю. М. Стягнення аліментів на утримання дитини / Ю.М. Бурчин // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 132-136. (науковий керівник: ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Гринишин М. З.).

2. Грабовинська І.-М. Ф. Поняття та зміст права на приватність у сфері діяльності Європейської спілки з прав людини (ЄСПЛ) / І.-М. Ф. Грабовинська // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 137-144. (науковий керівник: викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Неборачок О. І.).

3. Зошій Ю. Ю. Сучасний стан правового освітнього простору та його розвиток в Україні / Ю.Ю. Зошій // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 144-149. (науковий керівник: ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Павлюк Н. М.).

4. Ковалишин О. Я. Проблема тлумачення умов цивільно-правового договору // О. Я. Ковалишин // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 150-153. (науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Пришляк Г. Я.).

5. Корпало Н. Р. Правове регулювання розірвання шлюбу в міжнародному приватному праві / Н.Р. Корпало // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 154-158. (науковий керівник:ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Павлюк Н. М.).

6. Марків Л. Л. Правове регулювання трудових відносин громадян України за кордоном та іноземців в Україні / Л.Л. Марків // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 158-166. (науковий керівник: викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Неборачок О. І.).

7. Пилипів І. Т. Одностатеві шлюби в Україні та їх правове регулювання / І.Т. Пилипів // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 167-170. (науковий керівник: ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Гринишин М. З.).

8. Пірус О. М. Актуальні проблеми страхування життя в Україні / О.М. Пірус // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 170-174. (науковий керівник: ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Гринишин М. З.).

9. Сливар М. М. Церковно-правові норми – внутрішні правила церковної спільноти / М.М. Сливар // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 174-179. (науковий керівник: ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Гулій А. М.).

10. Смоляк Х. Б. Психологічні особливості особистості засудженого / Х.Б. Смоляк // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 179-184. (науковий керівник: ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Марунин І. В.).

11. Хміль М.-М. В. Гарантії прав на землю / М.-М. В. Хміль // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 184-193. (науковий керівник: ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Павлюк Н. М.).

12. Хрущ І. В. Право на материнство та батьківство / І.В. Хрущ // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 193-197. (науковий керівник: ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Гринишин М. З.).

13. Худзік А. В. Шлюбний договір в Украхїні: його місце та застосування / А.В. Худзік // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 197-201. (науковий керівник: ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Павлюк Н. М.).

При кафедрі права працює студентський науковий гурток «Антикорупційна діяльність» (керівник гуртка – к.ю.н., доц. Пришляк Г.Я.). Наукова діяльність студентів, членів наукового товариства спрямована на підвищення науково-теоретичної та методологічної підготовки правників, розвиток творчості та самоактуалізацію їх особистості, а також має позитивне мотиваційне значення для підготовки майбутніх фахівців у галузі права.

Результатом діяльності студентського наукового гуртка «Антикорупційна діяльність» можна відмітити залучення студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» до участі в засіданні Круглого столу «Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.) та публікація доповідей наступних студентів:

1. Авдєєнко С. В. Організація діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури / С. В. Авдєєнко // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 4-8. (науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Русаль Л. М.). 

2. Андрусів С. М. Організація судоустрою та судочинства України і напрями її реформування / С. М. Андрусів // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 8-13. (науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Пришляк Г. Я.).

3. Галаха А. А. Класифікація моделей еволюції та форми проявів корупції у світі / А. А. Галаха // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 13-24. (науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Пришляк Г. Я.).

3. Дмитришин А. Б. Характеристика та проблеми класифікації корупційних загроз національній безпеці України / А. Б. Дмитришин // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 34-41. (науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Русаль Л. М.).

4. Зошій Ю. Ю. Приватні детективи в Україні: поняття, зміст, функції / Ю. Ю. Зошій // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 62-78. (науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Русаль Л. М.).

5. Краєвич А. О. Службова особа як суб’єкт корупційних злочинів / А. О. Краєвич // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 74-78. (науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Пришляк Г. Я.).

6. Ошурко О. Я. Адміністративно-правовий статус Національного антикорупційного бюро України / О. Я. Ошурко // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 117-120. (науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Пришляк Г. Я.).

7. Різник О. В. Історичний розвиток законодавчого забезпечення протидії корупції / О. В. Різник // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 131-135. (науковий керівник: к.ю.н., доц., завідувач кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Яворська В. Г.).

8. Савицька А. О. Контроль суспільства за діяльністю органів місцевого самоврядування / А. О. Савицька / Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 142-145. (науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Пришляк Г. Я.).

9. Триндяк В. Р. Окремі індикатори корупціогенності у Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України / В. Р. Триндяк // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 145-152. (науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Пришляк Г. Я.).

Студенти кафедри права під керівництвом викладачів приймають участь у проведенні наукових конференцій, Круглих столів також в інших навчальних закладах, зокрема:

1. Павлюк Н.М., Грабовинська М.-І. Ф. Екологізація освіти / Н.М. Павлюк, М.-І. Ф. Грабовинська // Збірник Матеріалів 3 Круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір» (11 травня 2018 р.). – Львів : Національний Університет «Львівська Політехніка», 2018. – С. 158–166.

2. Павлюк Н.М., Хміль М.-М. В. Правове забезпечення охорони земель  / Н.М. Павлюк, М.-М. В. Хміль // Збірник Матеріалів 3 Круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір» (11 травня 2018 р.). – Львів : Національний Університет «Львівська Політехніка», 2018. – С. 214 - 220.

Окремі публікації студенти подади у співавторстві з к.ю.н., доц. Мельниченко Б. Б.:

1. Мельниченко Б. Б. Правовий статус інституту адвокатури України / Б. Б. Мельниченко, М. І. Жук // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 92-96.

2. Мельниченко Б. Б. Корупція як негативне соціально-правове явище / Б. Б. Мельниченко, В. В. Зубенко // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 96-100.

3. Мельниченко Б. Б. Сучасний стан запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади в Україні / Б. Б. Мельниченко, М. О. Кіселик // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 100-103.

4. Мельниченко Б. Б. Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні / Б. Б. Мельниченко, С. В. Слободян // Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 104-108.