Керівництво студентською науковою роботою

КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ, ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ, СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

ГРАБ М.І.

 • Блажевський П.І. Взаємозв’язок свободи  і права: філософсько - правовий аспект // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.226 – 230 (наукове керівництво)
 •  Кущ Л.М. Теоретико – практичні можливості вдосконалення законодавства України щодо роботи з цінними паперами // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.255 - 259 (наукове керівництво)
 • Підгурська М. Й. Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.274-278 (наукове керівництво)

ГУЛІЙ А.М.

 • Дорошенко Б.М. Реформування інформаційної системи в органах державної податкової служби // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. –С.245-248 (наукове керівництво)
 • Кормош К.Ф. Особливості дотримання особистих немайнових прав та свобод особи в умовах трансформації українського законодавства до європейського права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.248 -252(наукове керівництво)
 • Проць О. П. Цивільно-правовий аспект опіки та піклування над дітьми // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010.– С.278-283 (наукове керівництво)
 • Репета Н. М.  Особливості цивільно-правової охорони немайнових прав особи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.287 -288 (наукове керівництво)
 • Сохан Д.С. Спадковий договір: теоретичні та практичні проблеми реалізації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010».  (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.296 (наукове керівництво)
 • Ялоза В.І. Договір управління майном. Його місце в національній правовій системі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.306-310 (наукове керівництво)

ЛИЧЕНКО І.О.

 • Бойко М.В. Правові засади митно – тарифного регулювання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.230--234 (наукове керівництво)
 • Гнатик Р. Р. Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. –С.242--244 (наукове керівництво)
 • Осьмак К. І. Актуальні проблеми боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010.– С.266-268 (наукове керівництво)
 • .Радчук І. Державно-правовий розвиток України в період перебудови (1985-1991 р.р.) // Матеріали круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи»- Львів: Львівський інститут Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2010. – С.57-58 (наукове керівництво)

МЕЛЬНИЧЕНКО Б.Б.

 • Волянський А. Л. Лобіювання в правотворчому процесі як важливий елемент громадянського суспільства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.234 -237(наукове керівництво)
 • Волянський А. Л. Права і свободи людини: класична доктрина і сучасна концепція // Матеріали круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи» – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.33 -35(наукове керівництво)
 • Гитик А. І. Захист права інтелектуальної власності судом // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. - С.238 -241(наукове керівництво)
 • Кормош К.Ф. Особливості дотримання особистих немайнових прав та свобод особи // Матеріали круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи»- Львів: Львівський інститут Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2010. – С.48-49 (наукове керівництво)
 • Оверіна К.І. Особливості відшкодування моральної шкоди // Матеріали круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи» - Львів: Львівський інститут Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2010. – С.57 -59 (наукове керівництво)
 • Репета К.М. Теоретико-правові аспекти у сфері  захисту прав особи // Матеріали круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи» - Львів: Львівський інститут Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2010. – С.67-68 (наукове керівництво)
 • Станько Т.І. Україна на шляху до здобуття незалежності // Матеріали круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи» - Львів: Львівський інститут Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2010. – С.68-69 (наукове керівництво)

ПРИШЛЯК Г.Я.

 • Рибак В. І., Сінельнікова С. О. Проблеми становлення та розвитку митної справи в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010.– С.288-289 (наукове керівництво)

РУСАЛЬ Л.М.

 • Обушок Ц. Шляхи вдосконалення правового регулювання охорони праці в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.264 -266  (наукове керівництво)

ХОМА Н.М.

 • Гетьманенко Ю.М. Розвиток демократичної традиції в історії України (на прикладі традицій козацької доби) // Матеріали круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи» – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С.45