Завідувач кафедри права, к.ю.н., доцент – Яворська Вікторія Григорівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 2006 р. закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю «Правознавство».

17 травня 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення єдності застосування кримінального законодавства актами судового тлумачення», спеціальність 081 – право (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ).

Професійна діяльність:

З 2007 р. по 2012 р. викладач, з 2012 р. – доцент кафедри права Львівського інституту МАУП.

З 05.09. 2012 р. по 17.01. 2013 р. ст. викладач кафедри кримінального права та процесу Львівської комерційної академії. З 17.01. 2013 р. по 04.09. 2014 р. доцент без відповідного вченого звання кафедри кримінального права та процесу Львівської комерційної академії.

З 1 вересня 2016 р. в. о. завідувача кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

З 2017 р. завідувач кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

Професійний досвід:

2006-2011 роки – робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспіранта у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Професійний стаж: 14 р.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Яворська В.Г. Поняття, ознаки та вимоги до якості постанов Пленуму Верховного Суду України. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 12. С. 118-121.

2. Яворська В.Г. Вимоги до мови постанов Пленуму Верховного Суду України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 4. С. 207-214.

3. Яворська В.Г. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил»: відповідність окремих положень вимогам кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Митна справа. 2009. № 6. С. 96-101.

4. Яворська В.Г. Джерела кримінального права та кримінального законодавства: співвідношення понять. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 1. С. 324-333.

5. Яворська В.Г. Значення постанов Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 2. С. 122-125.

6. Яворська В.Г. Недоліки чинних постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. Підприємництво, господарство і право.  2013. № 11. С. 87-90.

7. Яворська В.Г. Причини недоліків мови актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності застосування кримінального законодавства. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 339-342.

8. Яворська В.Г. Поняття змісту актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності у застосуванні судами України кримінального законодавства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 281-288.

9. Яворська В.Г. Форми забезпечення єдності у застосуванні положень кримінального законодавства України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Випуск 6. Том 2. С. 113-116.

10. Яворська В.Г. Позитивні характеристики кримінального процесуального кодексу 2012 р. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 1. Том 3. С. 221-225.

11. Яворська В. Г. Періоди нормативного визначення юридичної природи актів судового тлумачення. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 238-243.

12. Яворська В. Г. Причини внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 296-300.

13. Яворська В. Г. Проблеми вдосконалення повноважень захисника у кримінальному процесі. Порівняльно-аналітичне право. (Електронне видання). 2019. № 2. С. 249-253.

14. Яворська В. Г. Тенденції внесення змін у правове регулювання здійснення правосуддя в Україні. Судова та слідча практика в Україні. 2019. № 9. С. 5-11.

15. Яворська В. Г. Позитивні характеристики адвокатської монополії в Україні. Юридичний вісник. 2020. № 3. С. 201-208.

 

Участь у конференціях:

1. Яворська В. Г. Учасники кримінального провадження. Проблеми державотворення в Україні–2017 : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 17 жовт. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 81-89.

2. Яворська В. Г. Докази і доказування в кримінальному процесуальному кодексі. Актуальні питання юридичної науки–2017 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 квіт. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 138-145.

 

3. Яворська В. Г. Заходи забезпечення кримінального провадження відповідно до КПК. Актуальні питання юридичної науки – 2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 122-131.

4. Яворська В. Г. Проблеми адвокатської монополії в Україні. Актуальні питання юридичної науки–2020 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23 черв. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 50-53.

5. Яворська В. Г., Шандигаєва К. Р. Зміст поняття підкупу в кримінальному праві. Проблеми державотворення в Україні – 2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. сем. до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 255-263.

6. Яворська В. Г., Яцків І. І. Поняття та види класифікації злочинів проти власності. Проблеми державотворення в Україні – 2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. сем. до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 264-267.

7. Яворська В. Г. Проведення судової реформи в україні та відношення до цього процесу населення. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 134-138.

8. Яворська В. Г., Єфремова Л. О. Поняття та суб’єкти здійснення майнових прав інтелектуальної власності. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 139-141.

9. Яворська В. Г., Калита В. М. Права дитини при отриманні аліментів. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 142-145.

10. Яворська В. Г., Петрик О. І. Історія дослідження кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 146-154.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Яворська В.Г. Кримінально-процесуальне право та криміналістика: навч. посібник / В.Г. Яворська. Львів : ЛІ МАУП, 2011. 246 с.

2. Яворська В.Г. Здійснення та складання господарсько-процесуальних документів: навч.-метод.комплекс / В.Г. Яворська // Львів : ЛІ МАУП, 2012. 117 с.

3. Яворська В.Г. Визначення забезпечення єдності застосування кримінального законодавства України актами судового тлумачення / В.Г. Яворська // Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні: монографія // колектив авторів, керівник авторського колективу доцент Федик Є.І. Львів : Новий Світ-2000, 2014. С. 26-46.

4. Яворська В.Г. Кримінологічна віктимологія: навч. посібник. / В.Г. Яворська // Львів : Львівська комерційна академія, 2014. 197 с.

5. Яворська В.Г. Суд і правоохоронні органи: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, індивідуально-дослідні завдання та тести для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Право». Львів : Львівська комерційна академія, 2014. 62 с.

6. Яворська В.Г. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство». Львів : Львівська комерційна академія, 2014. 48 с.

7. Яворська В.Г. Кримінально-виконавче право: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство». Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. 52 с.

8. Яворська В.Г. Виконавче впровадження: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи та тестів для студентів спеціальності «Правознавство». Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. 50 с.

9. Яворська В.Г. Організація правоохоронної діяльності : Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Правознавство». Львів : Львів-ський інститут МАУП, 2016. 48 с.

10. Яворська В.Г. Організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах в установах та організаціях: Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Правознавство». Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. 39 с.

11. Яворська В. Г. Характеристика Кримінального процесуального кодексу України : навч. посіб. / В. Г. Яворська. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 125 с. 

 

12. Яворська В. Г. Кримінально-виконавче право : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 14 с. 

13. Яворська В. Г. Кримінально-виконавче право : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 12 с.

14. Яворська В. Г., Марунин І. В. Організація правоохоронної діяльності : метод. рекомендації і завдання для виконання самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 55 с.

15. Яворська В. Г. Правові засади антикорупційної стратегії України : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 18 с.

16. Яворська В. Г. Кримінальне процесуальне право. Загальна частина : навч. посіб. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 146 с.

17. Яворська В. Г. Забезпечення прав людини у Кримінальному процесуальному кодексі України. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 112-130.

18. Яворська В. Г. Проблеми якості Кримінального процесуального кодексу України. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : кол. монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 79-97.

19. Яворська В. Г. Методичні рекомендації щодо написання та захисту дипломної роботи освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 24 с.

20. Яворська В. Г. Програма виробничої практики освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 30 с.

21. Антикорупційне право : навчально-довідкове видання / упоряд. Яворська В. Г. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 238 с.

22. Яворська В. Г. Антикорупційне право : практикум. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 43 с.

Наукові інтереси: кримінальне право, кримінальний процес, кримінально-виконавче право, кримінологія, криміналістика, антикорупційне право, актуальні проблеми судочинства та судоустрою, актуальні проблеми криміналістики, актуальні проблеми кримінально-виконавчого провадження.

Громадська діяльність:

Науковий керівник і організатор проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки», відповідальний за випуск матеріалів доповідей та статей конференції.

Проведення та організація щорічного Наукового семінару до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні. Антикорупційна діяльність».

Членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України» та громадській організації «Об’єднання Студентів-Правників».

Контактна інформація: службовий телефон (032) 224-91-22, E-mail: v0673952677@gmail.com