старший викладач – Павлюк Наталія Михайлівна

Посада: старший викладач кафедри права

Освіта:

У 2000 р. закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю «правознавство».

Професійна діяльність:

У 2001-2003 рр. працювала юристом на «Львівському мехсклозаводі».

З 2003 р. працюю у Львівському інституті МАУП.

Дисципліни: Фінансове право, Банківське право, Основи римського цивільного права, Бюджетне і страхове право, Складання процесуальних документів, Делікти в цивільному праві та ін.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Онишко Н.М. Правове регулювання договору довічного утримання / Н.М. Онишко // Матеріали доповідей і статей міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільно-правового захисту суб’єктивних цивільних прав та свобод особи в сучасних умовах – 2005» (30 березня 2005 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2005. – С. 131–135.

2. Павлюк Н.М. Зміст та істотні умови договору довічного утримання / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільно-правового захисту суб’єктивних цивільних прав та свобод особи в сучасних умовах – 2006» (04 квітня 2006 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2006. – С. 41–51.

3. Павлюк Н.М. Суб’єкти спадкування / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010» (14 травня 2010 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2010. – С. 115–117.

4. Павлюк Н.М. Право на заповіт / Н.М. Павлюк // Матеріали  круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи» (07 жовтня 2010 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2010. – С. 47–51.

5. Павлюк Н.М. Загальна характеристика спадкування / Н.М. Павлюк // Генезис публічного права: від становлення до сучасності : збірник наукових праць (2010 р.). – Миколаїв : «Іліон», Миколаївський навчальний центр, 2010. – С. 363–365.

6. Павлюк Н.М. Обов’язкова частка у спадщині: правовий аспект / Н.М. Павлюк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – 2011. – № 6. – С. 52–55.

7. Павлюк Н.М.  Суб’єкти права на обов’язкову частку в спадкуванні за українським та французьким законодавством / Н.М. Павлюк // Держава і право : збірник наукових праць. – 2011. – № 53. – С. 395–399.

8. Павлюк Н.М. Порядок визначення розміру обов’язкової частки при спадкуванні за заповітом / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2011» (06 травня 2011 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2011. – С. 102–105.

9. Павлюк Н.М. Правове регулювання спадкування обов’язкової частки в Україні та Німеччині / Н.М. Павлюк // Часопис Київського Університету права. Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 1. – С. 215–218.

10. Павлюк Н.М. Свобода заповіту та право спадкування обов’язкової частки: правовий аспект / Н.М. Павлюк // Часопис Київського Університету права. Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 224–228.

11. Павлюк Н.М. Свобода заповіту / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2012» (26 квітня 2012 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2012. – С. 107–111.

12. Павлюк Н.М. Правовий статус обов’язкових спадкоємців як суб’єктів  спадкових прав у Європейських країнах / Н.М. Павлюк // Часопис Київського Університету права. Український науково-теоретичний часопис. – 2013. – № 2. – С. 205–210.

13. Павлюк Н.М. Порядок  розподілу обов’язкової частки спадку та закликання до спадкування спадкоємців, що мають право на обов’язкову частку спадку у Франції / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2013» (26 квітня 2013 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2013. – С. 112–121.

14. Павлюк Н.М. Зарождение института обязательной доли наследства на территории Украины в период Киевской Руси и феодальной раздробленности / Н.М. Павлюк // LEGEA SI VIATA (март, 2014). – Молдова. – С. 125–129.

15. Павлюк Н.М. Становлення та розвиток інституту обов’язкової частки спадку / Н.М. Павлюк // Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (28-29 березня 2014 р.). – Ужгород : Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський Національний Університет», 2014. – С. 83–87.

16. Павлюк Н.М. Особливості регулювання права на обов’язкову частку спадку за законодавством Англії / Н.М. Павлюк // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2016» (17 травня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016. – С. 97–105.

17. Павлюк Н.М. Проблеми екологічної безпеки України / Н.М.Павлюк // Збірник Матеріалів круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України» (12 травня 2016 р.). – Львів : Національний Університет  «Львівська Політехніка», 2016. – С. 168–172.

Підготовка студентів до участі у студентських наукових конференціях: 

1. Павлюк Н.М. Екологічне забруднення Львова: проблеми неприємного запаху / Н.М. Павлюк, І.Ф. Грабовинська // Збірник Матеріалів круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України» (12 травня 2016 р.). – Львів : Національний Університет «Львівська Політехніка», 2016. – С. 194–201.

2. Павлюк Н.М. Органи управління у сфері екології / Н.М.Павлюк, М.В. Хміль // Збірник Матеріалів круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України» (12 травня 2016 р.). – Львів : Національний Університет «Львівська Політехніка», 2016. – С. 314–320.

Контактна інформація: службовий телефон (032) 224-91-22, E-mail: kplimaup@ukr.net