старший викладач Неборачок Ольга Іванівна

Освіта:

У 2005 р. закінчила Львівський юридичний інститут МВС України, юрист.

Професійна діяльність:

З 2006 р. – викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.

З 2018 р. – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.

Участь у конференціях:

1. Неборачок О.І. Почуття правового захисту людини і громадянина: історико-правовий аспект / О.І. Неборачок // Актуальні питання юридичної науки 2011: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 травня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 38-41.

2. Неборачок О.І. Види відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції / О.І. Неборачок // Актуальні питання юридичної науки 2013: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 101-104.

3. Неборачок О.І. Мирні способи вирішення міжнародних спорів / О.І. Неборачок // Актуальні питання юридичної науки – 2014: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 109-112.

4. Неборачок О.І. Міжнародний досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією / О.І. Неборачок // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 108-117.

 

5. Неборачок О.І. Суд присяжних в Україні / О.І. Неборачок // Актуальні питання юридичної науки–2018 : матеріали доп. Та ст. Всеукр. Наук.-практ. Конф. (21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 78-89.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Граб М.І., Неборачок О.І. Міжнародне право у сфері запобігання та протидії корупції : метод. рекомендації і завдання для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни (для магістрів). – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 15 с.

Наукові інтереси: міжнародне приватне право, міжнародне право у сфері запобігання та протидії корупції.

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net