Старший викладач – Марунин Ірина Володимирівна

Посада: Старший викладач кафедри права

Освіта:

В 1997році я поступила у Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, і закінчила цей інститут в квітні 2002р., отримавши диплом про вищу юридичну освіту за спеціальністю “Правознавство”.

Професійна діяльність:

25 червня 1996 року була прийнята в Залізничний районний суд м.Львова на посаду секретаря судових засідань. 02 січня 2002 року звільнилась з займаної посади за власним бажанням.

02 січня 2002 року прийнята на роботу юрисконсульта І-ї категорії ТзОВ “Компанія “Норми і Технології – Львів”. 15 листопада 2002 року звільнилась з займаної посади за власним бажанням.

18 листопада 2002року була прийнята на роботу в ДЖКП ДК ЛОРТА на посаду юрисконсульта І-ї категорії. 31березня 2002 року звільнилась з займаної посади за власним бажанням.

01 квітня 2003 року була прийнята на роботу в ЛІ МАУП на посаду викладача кафедри права. З 2004 року старший викладач кафедри права.16 березня 2003 року та 28.10.2003 року склала кандидатські іспити з іноземної мови та філософії.

28 серпня 2003 року на засіданні кафедри теорії, історії держави та права Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України було схвалено тему моєї дисертаційної роботи «Правові аспекти інформаційного забезпечення підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні».

Основні публікації:

1.  Марунин І.В. Захист прав і свобод людини та проблеми їх реалізації / Марунин І.В. //матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). - Львів: Львівський інститут Міжрегіональна Академія Управління Персоналом – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С. 103-114.

2. Марунин І.В. Судова реформа в Україні / І.В. Марунин // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 82-87.

 

3. Марунин І.В. Судова реформа в Україні / І.В. Марунин // Актуальні питання юридичної науки–2018 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 68-72.

 

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Яворська В. Г., Марунин І. В. Організація правоохоронної діяльності : метод. рекомендації і завдання для виконання самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 55 с.

 

2. Матвєєв П. С., Марунин І. В. Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України : метод. рекомендації і завдання для виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право денної та заочної форми навчання. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. –21 с.

 

3. Матвєєв П. С., Марунин І. В. Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. –22 с.

Наукові інтереси: організація правоохоронної діяльності, актуальні проблеми судочинства та судоустрою України.

Громадська діяльність:

Участь в організації круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 08 жовтня 2018 р.).

Контактна інформація: службовий телефон (032) 224-91-22, E-mail: kplimaup@ukr.net