к.ю.н. – Граб Марія Іванівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Освіта:

У 2005 р. закінчила Львівський юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство», юрист.

В 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект», спеціальність 081 – право (12.00.12 – філософія права).

Професійна діяльність:

З 2005 р. викладач, з 2017 р. – доцент кафедри права Львівського інституту МАУП.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Граб М.І. Діалогічний характер взаємодії доказової математики і доказового раціонального права у діяльності юриста / М.І. Граб // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. – 2013. – № 10. – С. 96–99.

2. Граб М.І. Математичне мислення в діяльності юриста / М.І. Граб // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 2. – С. 86–88.

3. Граб М.І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста / М.І. Граб // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 4. – С. 29–33.

4. Граб М.І. Метод математичного моделювання у діяльності юриста / М.І. Граб // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 5. – С. 21–24.

5. Граб М.І. Ключові елементи історії поглядів на математичну та правову культуру у соціокультурному просторі / М. І. Граб // Наше право. – Київ, 2013. – № 3. – С. 23–29.

6. Граб М.І. Исследование понятия математической культуры юриста / М.І. Граб // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata» («Закон и жизнь»). – 2014. – № 4/2 (268). – С. 63–65.

Участь у конференціях:

1. Граб М.І. Онтологічна гармонія чисел як закономірність Всесвіту та правової держави, як його складової / М.І. Граб // Актуальні проблеми правового захисту суб’єктивних прав та свобод особи в умовах формування громадського суспільства та становлення правової держави: Всеукраїнська науково-практична конференція. – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, 2008. – С. 5–10.

2. Граб М.І. Етапи формування «культури юриста» у контексті «математичної культури юриста», як інноваційного компоненту юридичної освіти / М.І. Граб // Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи: Матеріали круглого столу. – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, 2010. – С. 17–20.

3. Граб М.І. Історико-теоретичні та філософські проблеми юридичної науки / М.І. Граб // Актуальні питання юридичної науки – 2010: Всеукраїнська науково-практична конференція. – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, 2010. – С. 5–12.

4. Граб М.І. Математичне мислення як основа формування математичної культури юриста / М.І. Граб // Актуальні питання юридичної науки – 2011: Всеукраїнська науково-практична конференція. – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, 2011. – С. 12–16.  

5. Граб М. І. Формування математичного мислення та його значення у діяльності юриста / М. І. Граб // Проблеми державотворення в Україні–2016 : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 19 жовт. 2016 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 10-13.

 

6. Граб М. І. Філософсько-правові аспекти природності природних прав людини / М. І. Граб // Актуальні питання юридичної науки–2017 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 квіт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 15-17.

 

7. Граб М. І. Причини і умови вчинення злочинів жінками / М. І. Граб, Н. Р. Корпало // Актуальні питання юридичної науки–2017 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 квіт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 195-201.

 

8. Граб М. І. Онтологічні аспекти математичного доведення у праві / М. І. Граб, П. І. Блажевський // Актуальні питання юридичної науки–2017 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 квіт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 158-163.

 

9. Граб М. І. Деонтологічний аналіз природного права та «прав природи» / М. І. Граб, О. З. Захарчук // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : зб. матеріалів ІІ Круглого столу (Львів, 18 трав. 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 89-92.

 

10. Граб М. І. Природне право та «права природи»: деонтологічний аналіз / М. І. Граб, О. З. Захарчук // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : матеріали доп. ІІІ Круглого столу (Львів, 11 трав. 2018 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2018. – С. 103-106.

 

11. Граб М. І. Ключові елементи соціокультурного простору: філософсько-правовий аналіз / М. І. Граб // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 24-28.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Граб М.І. Філософія права: Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності «Правознавство» / М.І. Граб // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 68 с. 

2. Граб М.І. Філософія права: Методичні вказівки, ситуаційні завдання та тести для студентів спеціальності «Правознавство» / М.І. Граб // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 49 с.

3. Граб М. І. Філософія права : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 14 с. 

 

4. Граб М. І. Філософія права : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Філософія права» студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 14 с.

5. Граб.М.І., Павлюк Н.М. Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 11 с.

Наукові інтереси: філософія права, правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах.

Громадська діяльність: участь в організації Круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 08 жовтня 2018 р.).

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net