к.ю.н., доцент кафедри – Граб Марія Іванівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Освіта:

У 2005 р. закінчила Львівський юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство», юрист.

В 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект», спеціальність 081 – право (12.00.12 – філософія права).

Професійна діяльність:

01.02.2005-02.01.2007 рр.  працювала викладачем кафедри права Львівського інституту МАУП.

02.01.2007-01.01.2017 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри права Львівського інституту МАУП.

23.09.2019-04.03.2020 рр. працювала на посаді доцента кафедри цивільного та господарського права ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 05.03.2020 р. дотепер працює на посаді доцента кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Граб М.І. Діалогічний характер взаємодії доказової математики і доказового раціонального права у діяльності юриста. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. 2013. № 10. С. 96–99.

2. Граб М.І. Математичне мислення в діяльності юриста. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 2. С. 86–88.

3. Граб М.І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 4. С. 29–33.

4. Граб М.І. Метод математичного моделювання у діяльності юриста. Підприємство, господарство і право. 2013. № 5. С. 21–24.

5. Граб М.І. Ключові елементи історії поглядів на математичну та правову культуру у соціокультурному просторі. Наше право. 2013. № 3. С. 23–29.

6. Граб М.І. Исследование понятия математической культуры юриста. Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata» («Закон и жизнь»). 2014. № 4/2 (268). С. 63–65.

7. Граб М. І. Філософсько-правове дослідження методу математичного моделювання при досягненні істини у праві. Право.ua. 2018. № 3. С. 155-159.

8. Граб М. І. Правова ґенеза співвідношення понять «відповідальність» та «санкції» у господарському праві. Європейські перспективи : наук.-практ. журнал. 2018. № 4. С. 125-128.

9. Граб М. І. Філософсько-правовий характер взаємодії математичної істини та правової істини. Європейські перспективи. 2019. № 1. С. 168-171.

10. Граб М. І. Значення високого рівня правової культури в українському суспільстві. Європейські перспективи : наук.-практ. журнал. 2021. № 3. С. 127-130.

11. Граб М. І. Проблеми термінологічних неточностей у визначенні видів співучасників за кримінальним правом України. Юридичний електронний журнал. № 8. 2021.

Участь у конференціях:

1. Граб М. І. Філософсько-правові аспекти природності природних прав людини. Актуальні питання юридичної науки–2017 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 квіт. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 15-17.

 2. Граб М. І., Корпало Н. Р. Причини і умови вчинення злочинів жінками. Актуальні питання юридичної науки–2017 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 квіт. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 195-201.

3. Граб М. І., Блажевський П. І. Онтологічні аспекти математичного доведення у праві. Актуальні питання юридичної науки–2017 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 квіт. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 158-163.

 4. Граб М. І., Захарчук О. З. Деонтологічний аналіз природного права та «прав природи». Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : зб. матеріалів ІІ Круглого столу (Львів, 18 трав. 2017 р.).  Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 89-92.

 5. Граб М. І., Захарчук О. З. Природне право та «права природи»: деонтологічний аналіз. Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : матеріали доп. ІІІ Круглого столу (Львів, 11 трав. 2018 р.). Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 103-106.

 6. Граб М. І. Ключові елементи соціокультурного простору: філософсько-правовий аналіз. Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 24-28.

7. Граб М. І., Питель В. В. Загальна характеристика простого вбивства. Проблеми державотворення в Україні – 2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. сем. до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 29-33.

8. Граб М. І., Гаврилюк О. І. Поняття віку суб’єкта злочину та його диференція у кримінальному праві. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 4-7.

9. Граб М. І., Цибульський Ю. В. Криміналістична характеристика втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 21-23.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Граб М. І. Історіографія поглядів на право: філософсько-правовий аналіз. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 6-19.

2. Граб М.І. Філософія права: Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності «Правознавство». Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. 68 с. 

3. Граб М.І. Філософія права: Методичні вказівки, ситуаційні завдання та тести для студентів спеціальності «Правознавство». Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. 49 с.

4. Граб М. І. Філософія права : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 14 с. 

5. Граб М. І. Філософія права : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Філософія права» студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 14 с.

6. Граб.М.І., Павлюк Н.М. Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 11 с.

7. Граб М. І. Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва (загальноакадемічна для вільного вибору здобувачів вищої освіти) : робоча програма навчальної дисципліни. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 23 с.

Наукові інтереси: господарське право, цивільний процес, юридичні особи, медичне право, філософія права, правові основи інвестиційної діяльності, правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва.

Громадська діяльність: участь в організації щорічного Наукового семінару до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні. Антикорупційна діяльність».

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Проблеми вдосконалення законодавства в Україні».

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net