к.ю.н., доцент – Малиняк Христина Василівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 2006 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».  

У 2011 році захистила дисертацію на тему «Адміністративно-правовий статус посадової особи органів внутрішніх справ України» у спеціалізованій вченій раді Львівського університету бізнесу та права, спеціальність 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Професійна діяльність:

2007-2011 рр. – робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспіранта наукового ступеня кандидата юридичних наук у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Професійний досвід:

З 2008 р. по 2011 р. – викладач кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

З 2012 р. – доцент кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Малиняк Х.В. Сучасний підхід щодо визначення поняття «посадова особа» в адміністративному законодавстві України / Х.В. Малиняк // Часопис Хмельницького університету управління і права. – 2008. – № 3 (1). – С. 362–364.

2. Малиняк Х.В. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб органів внутрішніх справ України / Х.В. Малиняк // Митна справа. – 2008. – № 3 (57). – Ч. 2. – С. 8–12.

3. Малиняк Х.В. Права та обов’язки як елемент адміністративно-правового статусу посадової особи ОВС України / Х.В.  Малиняк // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 133–141.

4. Малиняк Х.В. Особливості адміністративно-правового становища посадової особи органів внутрішніх справ України / Х.В. Малиняк // Митна справа. – 2009. – № 5. – Ч. 2 – С. 200–206.

5. Малиняк Х.В. Юридичний зміст службової деліктоздатності посадової особи органів внутрішніх справ України / Х.В. Малиняк // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 4. – С. 78–81.

6. Малиняк Х.В. Особливості службової діяльності та правового становища посадових осіб органів внутрішніх справ України / Х.В. Малиняк // Митна справа. – 2010. – № 1 (67). – Ч. 2. – С. 37–43.

7. Малиняк Х.В. Концепція поняття посадової особи органів внутрішніх справ у сучасній правовій науці / Х.В. Малиняк // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 16–18.

8. Малиняк Х.В. Вплив християнської релігії у зміцненні законності та дисципліни в службовій діяльності працівника міліції / Х.В. Малиняк // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2013. – № 2. – С. 249–251.

9. Малиняк Х.В. Профілактика правопорушень у сфері державного управління / Х.В. Малиняк // Науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». – 2013. – № 3. – С. 100–102.

10. Малиняк Х.В. Юридична відповідальність посадових осіб органів внутрішніх справ / Х.В. Малиняк // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2013. – № 1. – С. 264–267.

11. Малиняк Х.В. Роль психологічних чинників у зміцненні законності та дисципліни в службовій діяльності працівника міліції / Х.В. Малиняк // Інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – 2013.– № 2. – С. 89–91.

Участь у конференціях:

1. Малиняк Х.В. Повноваження керівника органу внутрішніх справ України у сфері управління персоналом / Малиняк Х.В. // Матеріали другої звітньої наукової конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців для підрозділів державної служби боротьби з економічними злочинами». Львів, 29 лютого 2008 р.

2. Малиняк Х.В. Основи адміністративно-правового статусу посадової особи / Малиняк Х.В. // Матеріали науково-звітньої конференції факультету кримінальної міліції «Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави». Львів, 5 березня 2008 р.

3. Малиняк Х.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів внутрішніх справ України / Малиняк Х.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти». Львів, 15 травня 2008 р.

4. Малиняк Х.В. Професіоналізація кадрів як фактор державотворення / Малиняк Х.В. // Матеріали конференції «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні». Львів, 28 вересня 2009 р.

5. Малиняк Х.В. Адміністративна правосуб’єктність державних органів виконавчої влади щодо реалізації спеціальних засобів адміністративного припинення під час проведення Євро-2012 / Малиняк Х.В. // Матеріали конференції «Запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням в умовах проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу». Львів, 20 листопада 2009 р.

6. Малиняк Х.В. Напрямки удосконалення правового регулювання адміністративної діяльності посадових осіб органів внутрішніх справ України / Малиняк Х.В. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми протидії злочинам у сфері економіки». Львів, 26 березня 2010 р.

7. Малиняк Х.В. Персональна відповідальність посадових осіб системи МВС України / Малиняк Х.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2012». Львів, 26 квітня 2012 р.

8. Малиняк Х.В. Історичні передумови становлення державної служби / Малиняк Х.В. // Матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах близького зарубіжжя (теоретичні аспекти приватного та публічного права)». Львів, 24 грудня 2013р.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Малиняк Х.В. Фінансове право: навчальний  посібник / Х.В. Малиняк. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2014. – 102 с.

2. Малиняк Х.В. Фінансове право: Методичні матеріали для аудиторної  та самостійної роботи студентів / Малиняк Х.В. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2014.

3. Малиняк Х.В. Правові засади адміністративної діяльності: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / Х.В. Малиняк // Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – 35 с.

4. Малиняк Х.В. Порівняльне правознавство: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / Х.В. Малиняк // Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – 49 с.

5. Малиняк Х.В. Міжнародне право: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань для студентів спеціальності «Правознавство» / Х.В. Малиняк // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 58 с.

Наукові інтереси: правові засади адміністративної діяльності, порівняльне правознавство, міжнародне право.

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net, malynyak.k@gmail.com