к.ю.н., доцент – Пришляк Галина Ярославівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 
 

Освіта: 

У 2004 р. закінчила Львівський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».  
У 2012 році успішно захистила дисертацію на тему «Правові форми демократичного контролю в Україні» у спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.   

Професійна діяльність: 

2004 р. – викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.2011 р. – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.
З 2012 р. – доцент кафедри права Львівського інституту МАУП.

Професійний досвід: 

2006-2011 р.р. – робота над написанням кандидатської дисертації в якості здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук у Львівському державному університеті внутрішніх справ. 

Основні опубліковані праці у фахових виданнях

1. Пришляк Г.Я. Правові форми демократичного контролю: витоки, проблеми, перспективи: монографія / Г.Я. Пришляк // Тернопіль: «Терно-граф», 2013. – 192 с.

2. Пришляк Г.Я. Гарантія реалізації прав та свобод людини й громадянина як одна із умов здійснення демократичного контролю в Україні / Г.Я. Пришляк // Митна справа. –2012. – Вип.6 (ч. 2). – С. 439–444.

3. Пришляк Г.Я. Стан та перспективи здійснення демократичного контролю у місцевому самоврядуванні в Україні / Г.Я. Пришляк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 89–98.

4. Пришляк Г.Я. Методологія дослідження демократичного контролю в Україні / Г.Я. Пришляк // Економіка. Фінанси. Право . – 2013. – № 1. – С. 35-37.

5. Пришляк Г.Я. Теоретичні засади інституту демократичного контролю / Г.Я. Пришляк // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2. – С. 162–164.

6. Пришляк Г.Я. Визначення проблем реалізації правових форм демократичного контролю в Україні та шляхи їх подолання / Г.Я. Пришляк // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 26–29.

Участь у конференціях:

1. Пришляк Г.Я. Проблеми реалізації правових форм демократичного контролю в Україні / Г.Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки–2012: матер. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26 квітня 2012 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2012. – С. 29–33.

2. Пришляк Г.Я. Дослідження проблем методології юридичного контролю / Г.Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки 2013: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2013 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2013. – С. 56–61.

3. Пришляк Г.Я. Проблеми методології юридичної науки / Г.Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки 2015: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2015. – С. 42–48.

4. Пришляк Г.Я. Здійснення контролю народом за діяльністю органів місцевого самоврядування / Г.Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки 2016: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2016 р.). – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016. – С. 67–71.

5. Пришляк Г.Я. Гарантія реалізації прав та свобод людини й громадянина в Україні / Г.Я. Пришляк, О.З.Захарчук // Матеріали доповідей Круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір» (12 травня 2016 р.). – Львів : Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – С. 93–98. 

6. Пришляк Г.Я. Методологічні аспекти поняття демократичного контролю / Г.Я. Пришляк // Проблеми державотворення в Україні – 2016: матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника, м. Львів (19 жовтня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016 – С. 49–55.

 

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Пришляк Г.Я. Історія вчень про державу та право: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / Г.Я. Пришляк // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 48 с. 

2. Пришляк Г.Я. Сучасна концепція соціально-правової держави: Методичні вказівки та завдання до практичних занять та ситуаційних завдань для студентів спеціальності «Правознавство» / Г.Я. Пришляк // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 35 с.

3. Пришляк Г.Я. Теорія нормотворчості: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань для студентів спеціальності «Правознавство» / Г.Я. Пришляк // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 48 с.

Наукові інтереси: історія вчень про державу та право, сучасна концепція соціально-правової держави, теорія нормотворчості.

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net