Навчально-методична робота

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Науково-методичного центру вищої освіти, рекомендаціями науково-методичних комісій, вимогами освітньо-професійних програм, кваліфікаційними характеристиками, навчальними планами підготовки і робочими навчальними планами.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу спрямовується на реалізацію наступних пріоритетів:

  • врахування тенденцій розвитку вищої освіти в Україні, передового досвіду навчально-методичної роботи інших вищих навчальних закладів;

  • впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;

  • розробка навчальних планів з урахуванням вимог нових галузевих стандартів освіти;

  • визначення єдиної системи планування, організації та обліку навчального процесу, проведення поточного, проміжного і семестрового контролю знань, умінь і навичок студентів, їх кваліфікаційної атестації;

  • впровадження модульно-кредитної системи;

  • організація підготовки та видання навчально-методичних розробок (навчальних програм, методичних рекомендацій та інших матеріалів) через безпосередню роботу з видавничою службою Академії;

  • розроблення методичних матеріалів для самостійної роботи студентів;

  • координація роботи по підготовці екзаменаційних білетів семестрового контролю та для державної атестації.

Згідно плану роботи науково-педагогічні працівники ведуть активну роботу над оновленням комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін. Готуються навчальні посібники, методичні вказівки та рекомендації.

У навчальній роботі широко використовуються різноманітні сучасні технології навчання з використанням інфодисків, аудіо-візуальних засобів, комп`ютерної техніки.

В навчальній роботі використовуються як традиційні, так і нові методи навчання. Викладацький склад працює над впровадженням у навчально-виховний процес новітніх освітніх технологій: ділових ігор, бінарних занять, комп’ютерних ігор, відеотренінгів, семінарів-дискусій, семінарів-брифінгів, а також методів групової роботи та активізації навчання.

Перспективу методичного забезпечення навчального процесу у зв`язку з підготовкою спеціалістів науково-педагогічні працівники вбачають у розширенні можливостей соціально-психологічного супроводу навчального процесу, вивченні та врахуванні закономірностей діяльності в навчальному процесі, обґрунтуванні інформаційних технологій щодо інтенсифікації навчального процесу, реалізації принципу індивідуального підходу до навчання.