Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Право» перший (бакалаврський) рівень

Філософія

Логіка

Юридична деонтологія

Історія держави та права зарубіжних країн

Теорія держави і права

Державне будівництво та місцеве самоврядування

Історія держави та права України

Судові та правоохоронні органи України

Конституційне право України

Кримінальне право

Цивільне право

Адміністративне право

Міжнародне право

Адміністративна відповідальність

Фінансове право

Трудове право

Господарське право

Цивільний процес

Кримінальний процес

Адміністративний процес

Право Європейського Союзу

Складання процесуальних документів

Господарський процес

Право інтелектуальної власності

Інформаційне право

Податкове право

Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини

Митне право