Програма виробничої практики освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 Право

Завантажити