МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання та захисту дипломної роботи освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право

Завантажити