Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 Право з навчальних дисциплін «Теорія держави та права України», «Цивільне право», «Трудове пра

Завантажити