Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право з навчальних дисциплін «Актуальні проблеми цивільного права», «Актуальні проблеми фінанс

Завантажити