Керівництво студентською науковою роботою

Наукові публікації студентів: наукові статті, тези доповідей

на конференціях (за 2017-2021 роки)

Данилюк Л. Г.

 1. Данилюк Л. Г., Мазур А. О. Туризм та туристична діяльність як група прямих загроз для природи та ландшафту національних парків Польщі. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 08 черв. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 131-134.

 2. Данилюк Л. Г., Нападій Х. Ю. Особливості рекламної діяльності в туристичній сфері. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 08 черв. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 134-137.

 3. Гринькевич О. С., Кубішин Т. З., Данилюк Л. Г. Кадровий менеджмент закладів охорони здоров’я України у контексті медичної реформи: приклади успішної практики у проектній діяльності. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 06 черв. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2019. C. 128-133.

 4. Данилюк Л. Г., Кімнатний М. П. Теоретичні основи дослідження поняття «криза». Актуальні питання юридичної науки-2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 216-218.

 5. Данилюк Л. Г., Кімнатний М. П. Чинники впливу на появу криз на підприємстві. Актуальні питання юридичної науки-2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 219-223.

 6. Данилюк Л. Г., Коваль Р. М. Оптимізаційні методи управління капіталом підприємства. Актуальні питання юридичної наук-2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 224-228.

 7. Данилюк Л. Г., Коваль Р. М. Теоретичні основи дослідження капіталу підприємства. Актуальні питання юридичної науки-2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 229-232.

 

Магас Н. В.

 1. Денисенко Л. П. Методи аналізу фінансового стану підприємства. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : зб. матеріалів VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (23 лист. 2017 р.). Київ : Алерта, 2017. С. 195-197.

 2. Ільків М. Р. Теоретичні основи дослідження фінансової безпеки підприємства. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : зб. матеріалів VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (23 лист. 2017 р.). Київ : Алерта, 2017. С. 199-202.

 3. Магас Н. В., Дацько Л.-М. Я. Методи аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : зб. матеріалів доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (14 черв. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 51-53.

 4. Костьо Ф. Ф. Чинники впливу на антикризове управління підприємством. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених (22 лист. 2018 р.). Київ : Алерта, 2018. С. 253-255.

 5. Садовнікова Л. П. Особливості аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених (22 лист. 2018 р.). Київ : Алерта, 2018. С. 272-274.

 6. Магас Н. В., Рутар Ю. Д. Ліквідність як індикатор конкурентоспроможності підприємства. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу : ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (18 квіт. 2019 р.) / редкол. : О. І. Черевко та ін. ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Харків : ХДУХТ, 2019. С. 70-72.

 7. Рутар Ю. Д. Діагностика фінансової стійкості підприємства. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (23 квіт. 2019 р.). Дніпро. С. 108-110.

 8. Костьо Ф. Ф. Теоретико-прикладні аспекти антикризового фінансового управління підприємством. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (23 квіт. 2019 р.). Дніпро. С. 314-317.

 9. Магас Н. В., Гребінь К. І. Теоретико-прикладні аспекти управління формування власного капіталу підприємства. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 7-8 черв. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 76-79.

 10. Магас Н. В., Беніс С. В. Аналіз і оцінка ефективності управління оборотними коштами підприємства. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. (Львів, 7-8 черв. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 74-76.

 11. Магас Н. В., Попівняк М. В. Методика оцінки фінансового стану позичальника. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 7-8 черв. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 79-82.

 12. Гавришкевич Т. М. Особливості аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : зб. тез доп. всеук. наук.-практ. конф. здобув. вищої освіти і мол. учених (Львів, 21 лист. 2019 р.). Львів, 2019. С. 201-203.

 13. Комар Н. В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : зб. тез доп. Всеук. наук.-практ. конф. здобув. вищої освіти і мол. учених (Львів, 21 лист. 2019 р.). Львів, 2019. С. 171-173.

 14. Денисенко Л. П. Систематизація фінансових ризиків підприємства. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : зб. тез доп. Всеук. наук.-практ. конф. здобув. вищої освіти і мол. учених (Львів, 21 лист. 2019 р.). Львів, 2019. С. 211-214.

 15. Рутар Ю. Д. Особливості інвестиційної привабливості підприємства. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених / відп. за вип. : доц. Герасименко Т. О. Львів : Львів. торговельно-економічний університет, 2019. С. 189-191.

 16. Магас Н. В., Давид І. М. Системний підхід як основа планування основних фінансових показників підприємства. Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (23 жовт. 2020 р.). Харків : ХДУХТ, 2020. С. 70-72.

 17. Магас Н. В., Смаль З. М. Фінансовий контроль як невід’ємний елемент управління підприємством. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 201-203.

 18. Магас Н. В., Давид І. М. Аналіз господарської діяльності приватного підприємства «Метеор сервіс». Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : зб. тез доп. Всеук. наук.-практ. конф. здобув. вищої освіти і мол. учених (м. Львів, 19 лист. 2020 р.). Львів, 2020. С. 271-279.

 19. Магас Н. В., Баглаєнко Ж. М. Методи аналізу фінансового стану підприємства. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених / відп. за вип. : доц. Герасименко Т. О. Львів : Растр-7, 2020. С. 99-101.

 20. Магас Н. В., Давид І. М. Фінансова звітність як джерело інформації аналізу стану підприємства. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених / відповід. за вип. : доц. Герасименко Т. О. Львів : Растр-7, 2020. С. 102-104.

 

Парфенюк Є.І.

 1. Парфенюк Є. І., Кіцера С. В. Система аналізу фінансової стійкості підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 лист. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. Ч. 1. С. 350-355.

 2. Парфенюк Є. І., Савчук-Кабан М. А. Загальні тенденції розвитку банківського споживчого кредиту в Україні. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 лист. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. Ч. 1. С. 355-360.

 

Оліховська М. В.

 1. Оліховська М. В., Штокало М. Р. Сучасний менеджер та застосування психологічних методів у менеджерській практиці. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 28 лист. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. С. 385-393.

 2. Оліховська М. В., Григориченко П. І. Ролі менеджера як кваліфікованого працівника у системі менеджменту організації. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (Дніпро, 23 квіт. 2019 р.) / Нац. метал. Академія України. Дніпро, 2019. С. 326-330.

 3. Оліховська М. В., Петрик О. І., Романенко В. О. Менеджмент аграрного туризму як перспективний напрямок розвитку агротуристичної стратегії України в умовах євроінтеграції. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (06 черв. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 85-88.

 4. Оліховська М. В., Богун Ю. М. Вітчизняна корупція: причини появи, особливості поширення та шляхи вирішення. Проблеми державотворення в Україні-2019. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (8 жовт. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 81-86.

 5. Оліховська М. В., Пірус О. М. Запобігання корупції та державна антикорупційна політика в Україні. Проблеми державотворення в Україні – 2019. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2019 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 87-93.

 6. Оліховська М. В., Ануфрієв В. О. Основні аспекти та сучасний стан корупції в Україні. Проблеми державотворення в Україні–2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. сем. до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 95-104.

 7. Оліховська М. В., Герасимчук Ю. О. Загальна характеристика і компетенція митних органів України. Проблеми державотворення в Україні–2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. сем. до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 105-113.

 8. Оліховська М. В., Лимар Р. І. Адміністративно-правові відносини у сфері діяльності митних органів України як підвид правових відносин. Проблеми державотворення в Україні2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. сем. до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 114-120.

 9. Оліховська М. В., Саранцева В. Б. Державні антикорупційні інституції в Україні: структура, функції та заходи боротьби. Проблеми державотворення в Україні–2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. сем. до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 121-129.

 10. Оліховська М. В., Соломенюк А. М. Особливості митного регулювання в країнах Європейського Союзу. Проблеми державотворення в Україні–2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. сем. до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 130-138.

 11. Оліховська М. В., Негрич О. І. Результати наукових досліджень у сфері репродуктивної медицини. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 212-215.

 12. Оліховська М. В., Некрасова А. А. Результати наукових досліджень у сфері репродуктивної медицини. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 215-219.

 13. Оліховська М. В., Ждан Т. Г. Валюта та валютні цінності: правова сутність та регулювання. Актуальні питання юридичної науки–2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 93-99.

 14. Оліховська М. В., Ковалик Ю. О. Сутність механізму державного регулювання та його роль у залученні інвестицій. Актуальні питання юридичної науки2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 238-242.

 15. Оліховська М. В., Марич Ю. Р. Застосування реінжинірингу у системі функціонування та розвитку бізнесу. Актуальні питання юридичної науки–2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 243-248.

 

Стефанишин О. Б.

 1. Стефанишин О. Б., Фурманський М. О. Оцінка кредитоспроможності субєктів малого підприємництва. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : мат. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (08 черв. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. С. 97-101.

 2. Стефанишин О. Б., Насонова А. О. Особливості кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27 лист. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 394-399.

 3. Кузьма Г. Я., Стефанишин О. Б. Теоретичні аспекти аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доп. інтернет-конф. (28-29 трав. 2020 р.). Хмельницький : ХКТЕІ, 2020. С. 30-33.

 4. Стефанишин О. Б., Смаль З. М. Необхідність систематичного аудиту фінансового стану на підприємстві. Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді : тези доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (23 жовт. 2020 р.). Харків : ХДУХТ, 2020. С. 17-19.

 5. Стефанишин О. Б., Виговський А. В. Роль оцінки та аналізу фінансового стану підприємства для ефективних управлінських рішень.Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді : тези доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (23 жовт. 2020 р.). Харків : ХДУХТ, 2020. С. 3-5.

 6. Стефанишин О. Б., Баглаєнко Ж. М. Аналіз ліквідності балансу підприємства в контексті попередження банкрутства: теоретико-прикладний аспект. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 251-253.

 7. Стефанишин О. Б., Виговський А. В. Аналіз фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства на основі трикомпонентного показника. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 253-258.

 

Рішняк О. Р.

Рішняк О. Р., Божик І. В. Behavioral economics: crisis in Ukraine. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 74-77.

 

Оліховський В. Я.

 1. Оліховський В. Я., Ватаманюк В. П., Духнич О. З. Роль керівника-фермера в ефективності функціонування господарства. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 219-223.

 2. Оліховський В. Я., Лапка Я. І. Аналіз та перспективи управління персоналом у системі мікросередовища закладу медицини. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 224-227.

 3. Оліховський В. Я., Буянова О. Р. Організація державних механізмів управління у сфері охорони здоров’я України. Актуальні питання юридичної науки–2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 249-253.

 4. Оліховський В. Я., Міхневич Г. М. Оцінка формування та розвитку організаційної культури у КНП «Буська ЦРЛ». Актуальні питання юридичної науки–2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 254-259.