Інші опубліковані статті (за 2017-2021 роки)

Данилюк Л. Г.

Danyliuk L. H., Danyliuk V. A. Metody zarządzania aktywami banków komercyjnych w Polsce. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 104-108.

 

Магас Н. В.

 1. Магас Н. В., Лелик Л. І. Дослідження фінансової безпеки як основної складової економічної безпеки підприємства в умовах глобалізації економіки. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (25 лют. 2019 р.). Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. С. 647-650.

 2. Магас Н. В. Фінансовий механізм управління конкурентоспроможністю підприємства. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (25 лют. 2019 р.). Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. С. 466-468.

 3. Магас Н. В. Стан недержавної вищої освіти в сучасній Україні. Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики : матеріали Міжнар. наук. конф. (11 квіт. 2019 р.) / редкол. : М. Н. Курко (голова) та ін. ; МАУП. Київ : ДП «ВД «Персонал», 2019. Вип. 8. С. 280-283.

 4. Магас Н. В. Фінансовий механізм забезпечення ефективного розвитку підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 27 лист. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 399-402.

 5. Магас Н. В., Лелик Л. І. Вплив процесів техноглобалізму на формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : кол. монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 221-250.

 6. Магас Н. В. Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки підприємства. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 195-200.

 

Лелик Л. І.

 1. Лелик Л. І. Управління інвестиційною привабливістю підприємства в умовах системної кризи. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 лист. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 226-228.

 2. Лелик Л. І. Методи управління персоналом підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 лист. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 199-202.

 3. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Менеджмент організацій : навч. посіб. Львів : ТзОВ «ЛІГА-ПРЕС», 2018. 372 с.

 4. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Відповідальність за правопорушення податкового законодавства. Актуальні питання юридичної науки–2018 : збірник доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 21 берез. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 90-99.

 5. Оліховська М. В., Лелик Л. І. The sphere of recreational services in the conditions of European integration. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 114-121.

 6. Лелик Л. І., Гринькевич В. М. Використання рейтингів в публічному управлінні і менеджменті закладів вищої освіти. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 108-110.

 7. Магас Н. В., Лелик Л. І. Дослідження фінансової безпеки як основної складової економічної безпеки підприємства в умовах глобалізації економіки. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (25 лют. 2019 р.). Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. С. 647-650.

 8. Лелик Л. І., Гринькевич О. С., Гринькевич В. М. Ефективність вищої освіти в умовах глобальної академічної революції. Проблеми модернізації України : зб. наук. пр. Київ : ДП «ВД «Персонал», 2008. Вип. 8 : Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики : матеріали Міжнар. наук. конф. (11 квіт. 2019 р.) / редкол. : М. Н. Курко (голова) та ін. Київ : МАУП, 2019. С. 106-108.

 9. Магас Н. В., Лелик Л. І. Вплив процесів техноглобалізму на формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : кол. монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 221-250.

 10. Лелик Л. І., Оліховська М. В. Реінжиніринг у системі менеджменту як сучасний напрям управління інноваційним бізнесом. Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності : VI Міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 20 квіт. 2021 р.) // Проблеми модернізації України : зб. наук. пр. / МАУП. Київ : ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. Вип. 12. С. 132-135.

 

Парфенюк Є. І.

 1. Іванюк У. В.,. Оліховська М. В, Парфенюк Є. І., Шушкова Ю. В. Сучасний бізнес-менеджмент : термінолог. словник-довідник. Львів : Вид-во ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. 188 с.

 2. Парфенюк Є. І. Державне сприяння розвиткові інвестиційних процесів для підприємництва в умовах ринкової економіки. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (08 черв. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 87-91.

 3. Парфенюк Є. І. Управління підприємством в умовах кризи. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 лист. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 469-474.

 4. Парфенюк Є. І. Стан та напрями покращення фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (14 груд. 2017 р.). Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2017. С. 286-289.

 5. Парфенюк Є. І. Рейдерство в Україні як загроза підприємницькій діяльності. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14 черв. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 71-74.

 

Гринькевич В. М.

 1. Гринькевич О. С., Гринькевич В. М. Підходи до визначення економічної ефективності вищої освіти як критерію її конкурентоспроможності. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 8 черв. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 129-131.

 2. Лелик Л. І., Гринькевич В. М. Використання рейтингів в публічному управлінні і менеджменті закладів вищої освіти. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 108-110.

 3. Лелик Л. І., Гринькевич О. С., Гринькевич В. М. Ефективність вищої освіти в умовах глобальної академічної революції. Проблеми модернізації України : зб. наук. пр. Київ : ДП «ВД «Персонал», 2008. Вип. 8 : Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики : матеріали Міжнар. наук. конф. (11 квіт. 2019 р.) / редкол. : М. Н. Курко (голова) та ін. Київ : МАУП, 2019. С. 106-108.

 4. Гринькевич О. С., Лелик Л. І., Гринькевич В. М. Управління якістю вищої освіти з використанням міжнародних стандартів і статистики. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 06 черв. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2019. C. 7-11.

 5. Гринькевич О. С., Островерх П. І., Лелик Л. І., Гринькевич В. М. Трансформація і сучасні формати даних у цифровій економіці та аналітиці. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 166-169.

 

Оліховська М. В.

 1. Іванюк У. В.,. Оліховська М. В, Парфенюк Є. І., Шушкова Ю. В. Сучасний бізнес-менеджмент : термінолог. словник-довідник. Львів : Вид-во ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. 188 с.

 2. Оліховська М. В., Станасюк Н. С. Кластеризація в системі менеджменту організацій: особливості та напрями розвитку. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 28 лист. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 450-458.

 3. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Застосування кластерного підходу у вітчизняному бізнес-менеджменті. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 28 лист. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 458-465.

 4. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Менеджмент організацій : навч. посіб. Львів : ТзОВ «ЛІГА-ПРЕС», 2018. 372 с.

 5. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Відповідальність за правопорушення податкового законодавства. Актуальні питання юридичної науки-2018 : збірник доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 90-99.

 6. Оліховська М. В., Лелик Л. І. The sphere of recreational services in the conditions of European integration. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 114-121.

 7. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Невід’ємне значення податкового планування у системі менеджменту організацій за умов системної кризи в Україні. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 28 лист. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. Ч. 2. С. 299-303.

 8. Костецька І. І., Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Бізнес-планування у системі менеджменту : навч. посіб. Дрогобич : Посвіт, 2019. 272 с.

 9. Оліховська М. В., Лелик Л. І. Механізм захисту прав споживачів щодо придбання засобів та товарів медичного призначення : кол. монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська. Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 131-166. ISBN 978-617-7624-89-8.

 10. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Вплив податкового навантаження на формування облікової політики у системі менеджменту організації. Актуальні питання юридичної науки-2019 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 16 квіт. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2019. С. 99-105.

 11. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Основи підприємницької діяльності : практикум. Дрогобич : Посвіт, 2020. 120 с.

 12. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Нормативно-правові зміни та перспективи розвитку Податкового кодексу України. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : кол. монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 251-272.

 13. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Право Європейського Союзу : посібник / Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Івано-Франківськ-Львів : Фоліант, 2021. 109 с.

 14. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Міжнародне право : посібник / Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Івано-Франківськ-Львів : Фоліант, 2021. 106 с.

 15. Оліховська М. В. Міжнародні договори України – члена європейського співробітництва в умовах сучасної реальності. Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20 квіт. 2021 р.). // Проблеми модернізації України : зб. наук. пр. / МАУП. Київ : ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. Вип. 12. С. 278-280.

 16. Оліховська М. В., Костецька І. І. Механізм державного регулювання залучення інвестицій у розвиток економіки. Вектори модернізації економіки України в контексті сталого розвитку : Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (Луцьк, 20-21 трав. 2021 р.). Луцьк : Волин. ін-т ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 37-44.

 

Стефанишин О. Б.

 1. Стефанишин О. Б. Об’єктивна необхідність, сучасні тенденції та проблемні аспекти регулювання державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки : кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків : «Смугаста типографія», 2017. С. 63-76.

 2. Стефанишин О. Б. Завдання реалізації фінансової стратегії розвитку підприємства роздрібної торгівлі. Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації : мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (24 берез. 2017 р.). Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. С. 173-178.

 3. Стефанишин О. Б. Сучасний підхід до формування фінансової стратегії розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі : зб. тез І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Кременчук, 21-23 берез. 2017 р.). Кременчук : КрНУ, 2017. С. 71-74.

 4. Стефанишин О. Б. Можливості управління фінансовим забезпеченням розвитку торговельних підприємств. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоровя : тези доп. XXV міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2017 (17-19 трав. 2017 р.) : у 4 ч. Ч ІІІ / за ред. проф. Сокола Є. І. Харків : НТУ «ХПІ». 353 с. С. 273.

 5. Стефанишин О. Б. Оцінювання впливу фінансового забезпечення на розвиток торговельного підприємства. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : мат. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (08 черв. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 94-97.

 6. Стефанишин О. Б. Деякі підходи до виміру розвитку роздрібного торговельного підприємства. Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали між нар. наук.-практ. конф. (02-03 лист. 2017 р.) / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. С. 108-109.

 7. Стефанишин О. Б. Сучасні можливості залучення фінансового забезпечення для розвитку суб’єктів господарювання в Україні. Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти : кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. С. 99-107.

 8. Стефанишин О. Б. Діагностика фінансового забезпечення розвитку роздрібних торговельних підприємств. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці : кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. С. 156-166.

 

Міга В. К.

Міга В. К. Основні напрями регулювання зайнятості у виробничій сфері. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 14 лист. 2019 р.) : у 10 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 35-38.


 Левицька О. О.

Levytska O. O., Bidak V. Ya., Kolosinska M. I. Indicators of migration activity of the population: monitoring and governance. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 06 черв. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2019. С. 133-136.

 

Оліховський В. Я.

 1. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Застосування кластерного підходу у вітчизняному бізнес-менеджменті. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 28 лист. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 458-465.

 2. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Менеджмент організацій : навч. посіб. Львів : ТзОВ «ЛІГА-ПРЕС», 2018. 372 с.

 3. Костецька І. І., Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Бізнес-планування у системі менеджменту : навч. посіб. Дрогобич : Посвіт, 2019. 272 с.

 4. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Відповідальність за правопорушення податкового законодавства. Актуальні питання юридичної науки–2018 : збірник доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 90-99.

 5. Оліховський В. Я., Оліховська М. В. Сучасний стан автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24-26 жовт. 2019 р.). Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. С. 152-154.

 6. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Вплив податкового навантаження на формування облікової політики у системі менеджменту організації. Актуальні питання юридичної науки-2019 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 16 квіт. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2019. С. 99-105.

 7. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Основи підприємницької діяльності : практикум. Дрогобич : Посвіт, 2020. 120 с.

 8. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Нормативно-правові зміни та перспективи розвитку Податкового кодексу України. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : кол. монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 251-272.

 9. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Право Європейського Союзу : посібник / Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Івано-Франківськ–Львів : Фоліант, 2021. 109 с.

 10. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Міжнародне право : посібник / Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Івано-Франківськ–Львів : Фоліант, 2021. 106 с.

 11. Контроль і ревізія : навч. посіб. / за ред. Р. Л. Хом’яка, О. В. Тесак. Львів : ТОВ «Видавнича група бухгалтери України», 2021. 264 с. (17,62 д.а) ; Оліховський В. Я., Тесак О. В. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями. Контроль і ревізія : навч. посіб. / за ред. Р. Л. Хом’яка, О. В. Тесак ; передм., розд. 8 В. Я. Оліховського. Львів : ТОВ «Видавнича група «Бухгалтери України», 2021. С. 134-151.