завідувач кафедри менеджменту, економіки та туризму, к.е.н., доцент Данилюк Леся Григорівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри економічної кібернетики

Освіта: вища

1982 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, за спеціальністю – „Економічна кібернетика”; кваліфікація – економіст-математик;

1991 р. захистила кандидатську дисертацію „Математичне моделювання операвного планування домобудівного виробництва” за спеціальністю 08.00.13 – економіко-математичні методи

Професійна діяльність:

Наукова діяльність:

з 1.06.2021 р. завідувач кафедри менеджменту, економіки та туризму Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;

2007 – 2021 р.р. завідувач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;

2005 – 2007 р.р. доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;

1991 – 2005 р.р. доцент кафедри економічної кібернетики Львівського державного університету ім. І.Франка;

1984 – 1991 р.р. старший інженер науково-дослідної частини Львівського державного університету ім. І.Франка;

1982 – 1984 р.р. інженер науково-дослідної частини Львівського державного університету ім. І.Франка.

Інша професійна діяльність за фахом 

з 2021 року – участь у реалізації проекту регіонального розвитку Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів“. Проєкт реалізується у 2021-2023 рр. за кошти державного бюджету, отримані  з ЄС.

2016 – 2019 р.р. – участь у курсах за програмою НАТО – Україна з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців (лекції та практичні заняття з дисциплін «Основи антикризового управління», «Стратегічне управління підприємством», «Управління персоналом»).

Професійний досвід: стаж викладання у вищій школі 39 років

Викладає курси: 

1. Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

2. Антикризовий менеджмент 

3. Управління змінами

4. Адміністративний менеджмент

5. Організаційна культура

Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання, теорія та методи прийняття управлінських рішень

Основні публікації:

 1. Данилюк Л.Г., Вдовин М.Л. Математичне програмування: теорія та практикум. Навч. посібник: – Львів: Вид-во “Новий світ”, 2009. – 160 с.

 2. Данилюк Л.Г., Ваврик А.Й., Бодаковський В.Ю. Професіоналізм та конкурентоспроможність особистості в умовах системної кризи//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи: [зб .наук. пр.]/НАН України. Ін-т. регіональних досліджень; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 4(84). – 544 с. – ISSN 2071-4653., С. 124-137.

 3. Данилюк Л. Г. Новітні тенденції регіональної соціально-демографічної політики / Л. Г. Данилюк // Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 т. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів : Ін-т регіон. дослідж., 2013. – Т. 2. – С. 318-330.

 4. Данилюк Л. Г. Математичне моделювання деяких економічних і фінансових задач / Гембара В. М., Данилюк Л. Г. // Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 12 черв. 2014 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2014. – С. 205-208.

 5. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / М. Л. Вдовин, Л. Г. Данилюк, Л. І. Лелик та ін. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2015. – 248 с.

 6. Данилюк Л. Г. Інструменти діагностики та особливості її застосування в дослідженні діяльності підприємств туристичного бізнесу / Л. Г. Данилюк, З. В. Глек // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 11 черв. 2015 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2015. – С. 189-194.

 7. Данилюк Л. Г. Студентська молодь на ринку праці України: нові можливості і проблеми / О. С. Гринькевич, Л. Г. Данилюк // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 черв. 2016 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 147-151.

 8. Данилюк Л. Г. Туризм та туристична діяльність як група прямих загроз для природи та ландшафту національних парків Польщі / Л. Г. Данилюк, А. О. Мазур // Суспільні трансфор-мації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 08 черв. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 131-134.

 9. Данилюк Л. Г. Особливості рекламної діяльності в туристичній сфері / Л. Г. Данилюк, Х. Ю. Нападій // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 08 черв. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 134-137.

 10. Danyliuk L. H., Danyliuk V. A. Metody zarządzania aktywami banków komercyjnych w Polsce / Л. Г. Данилюк, В. А. Данилюк // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 104-108.

 11. Данилюк Л. Г. Кадровий менеджмент закладів охорони здоров’я України у контексті медичної реформи: приклади успішної практики у проектній діяльності / О. С. Гринькевич, Т. З. Кубішин, Л. Г. Данилюк // Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 06 черв. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. C. 128-133.

 12. Данилюк Л. Г. Теоретичні основи дослідження поняття «криза» / Л. Г. Данилюк, М. П. Кімнатний // Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 216-218.

 13. Данилюк Л. Г. Чинники впливу на появу криз на підприємстві / Л. Г. Данилюк, М. П. Кімнатний // Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 219-223.

 14. Данилюк Л. Г. Оптимізаційні методи управління капіталом підприємства / Л. Г. Данилюк, Р. М. Коваль // Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 224-228.

 15. Данилюк Л. Г. Теоретичні основи дослідження капіталу підприємства / Л. Г. Данилюк, Р. М. Коваль // Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 229-232.

Контактна інформація: роб. тел. 224-91-25