старший викладач Рішняк Олена Романівна

Освіта: 

1986-1991 рр. − Львівський торгово-економічний інститут, за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами», присвоєно кваліфікацію – товарознавець вищої кваліфікації.

2003-2005 рр. – Полтавський університет споживчої кооперації України. За спеціальністю «Професійне навчання», присвоєно кваліфікацію – викладач спеціальних дисциплін за фахом «Товарознавство та комерційна діяльність».

Професійна діяльність:

1998 – 2015 рр. – викладач Львівського кооперативного коледжу економіки і права

З вересня 2014 р. – старший викладач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 2016 р. – виконавець спільних проектів за програмою фінансування НАТО та ОБСЄ по проекту «Допомога звільненим військовослужбовцям» за напрямом: «Маркетинг».

З 2019 р. – провідний фахівець відбіркової комісії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З червня 2021 р. – старший викладач кафедри менеджменту, економіки та туризму Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Участь у конференціях:

1. Рішняк О. Р., Божик І. В. Трансформація освітніх процесів в Україні і світі. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 8 черв. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. С. 91-94.

2. Рішняк О. Р., Божик І. В. Behavioral economics: crisis in Ukraine. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 74-77.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

  1. Рішняк О. Р. Маркетинг у туризмі : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів). Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. 13 с.

  2. Рішняк О. Р. Техніка та устаткування : навч. прогр. дисципліни (для молодших спеціалістів). Львів : Львівський інститут МАУП, 2017. 20 с.

  3. Рішняк О. Р. Історія готельної та туристичної індустрії : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів). Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. 21 с.

  4. Рішняк О. Р. Історія туризму : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів). Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. 19 с.

  5. Рішняк О. Р. Рекламна діяльність в туризмі : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів). Львів : Львівський інститут МАУП, 2019. 16 с.

  6. Рішняк О. Р. Діловодство в туризмі : навч. прогр. дисципліни (для молодших бакалаврів, бакалаврів). Львів : Львівський інститут МАУП, 2020. 14 с.

  7. Рішняк О. Р. Екологічний туризм : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів). Львів : Львівський інститут МАУП, 2020. 16 с.

Стажування:

В березні 2018 р. – проходила стажування (підвищення кваліфікації) в Українській академії друкарства.

Контактна інформація:

E-mail: lena.karmalita@gmail.com