ст. викладач Майба Зоряна Ярославівна

Освіта:

2005 р. – закінчила Львівський банківський інститут Національного банку України (спеціальність: фінанси, спеціалізація: фінансти страхування, магістр)

Професійна діяльність:

Старший викладач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП

Професійний досвід:

з 2004 р. – викладач кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП.

Наукові інтереси:

Організація маркетингової діяльності компаній, розвиток реклами в Україні, налагодження зв’язків із громадкістю, регулювання диспропорцій між попитом на ринку праці та пропозицією на ринку освітніх послуг, тощо.

Основні публікації:

  • Маркетингові аспекти функціонування і розвитку ринку освітніх послуг // Болонський процес. Модернізація системи вищої освіти України. Мат. Всеукр. Наук.-практ. Конф. “Вища освіта в контексті державної політики України”. – К.: МАУП, 2007. – 328 с.
  • Застосування реклами як складової маркетингових комунікацій в управлінні вищими навчальними закладами // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління (Збірник наукових праць). Вип. 2(58)/НАН України. ІРД. Редкол.: відп. Ред. Академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2006. – С. 285-294. (співавтор Лелик Л.І.)
  • Застосування маркетингових технологій у вивченні освітніх потреб бізнес-середовища / Наук.-практ. Конф. “Маркетингова освіта в Україні: забезпечення якісної підготовки мар-кетологів відповідно до потреб українського ринку” (м. Київ, 16-17 грудня 2005 р.): Тези доп. – К.: Навчально-методич-ний центр “Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – С. 43-48.

Контактна інформація:

Службовий телефон (0322)249125

Електронна пошта kasiyanz@rambler.ru