к.т.н. Гринькевич Василь Миронович

Науковий ступінь: кандидат технічних  наук (спеціальність 05.05.01. – “Машини, агрегати та процеси поліграфічного виробництва”)

Освіта: вища технічна. Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова.

1982-1989 рр.  – студент, 1991-1994 рр. – аспірант з відривом від виробництва Українського поліграфічного інституту ім. Івана Франка.

Підвищення кваліфікації – Міжрегіональна Академія управління персоналом, 04 вересня-26 вересня 2019 р. за програмою «Менеджмент». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 00127522/004333-19.

Професійна діяльність: 

Наукова діяльність:

-    З 2021 року – доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;

 • З 2010 року – доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП;

 • 1994-1998 рр. – викладач-стажист, асистент кафедри технології фототехнічних виробництв Української академії друкарства;

 • 1991-1994 рр. – аспірант з відривом від виробництва Українського поліграфічного інституту ім. Івана Франка;

 • 1989-1991 рр.– дослідник кафедри технології виготовлення друкованих форм Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова.

Інша професійна діяльність за фахом 

 • З 2021 року – участь у реалізації проекту регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів». Проєкт реалізується у 2021-2023 рр. за кошти державного бюджету, отримані  з ЄС.

 • 2008 року по теперішній час – підприємець у видавничій діяльності і пов’язаній з нею послугах.

 • 2002-2008 роки – головний технолог  виробничо-поліграфічного підрозділу “ДПА ДРУК”

 • 1998-2001 роки – інженер-технолог ТзОВ “Ельграф”;

 

Педагогічна діяльність: 

 • з 2010 року – доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП

 • 1994-1998 роки – викладач-стажист кафедри технології виготовлення друкованих форм Української академії друкартва;

Професійний досвід: стаж наукової роботи – 20 років; стаж педагогічної роботи – 15 років.

Викладає курси: інтелектуальний бізнес, методологія наукових досліджень і академічна доброчесність, статистика, управління персоналом, технології управління персоналом

Наукові інтереси: 

 • економіка та організація виробництва

 • системи технологій та робота з даними  

 • управління підприємницькою діяльністю

 • управління якістю та конкурентоспроможністю вищої освіти

Вибрані публікації: 

 1. Гринькевич О.С., Гринькевич В.М., Мельничук Ю.О. Економіко-статистичний аналіз євроінтеграційних процесів в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Том 1 № 21 (2020). С.206-215. [Категорія Б.]. Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-206-215. 

 2. Гринькевич О. С., Островерх П. І., Лелик Л. І., Гринькевич В. М. Трансформація і сучасні формати даних у цифровій економіці та аналітиці. Суспільні трансформації і безпека : людина, держава, соціум. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29 жовтня 2020 р.) м. Львів: Львівський інститут МАУП, 2020.  С.166-170.URL: http://li-maup.edu.lviv.ua/uploads/media/content/Zbirnyk_MAUP_29102020.pdf

 3. Лелик Л. І., Гринькевич О. С., Гринькевич В. М. Ефективність вищої освіти в умовах глобальної академічної революції. Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11 квітня 2019 р.). / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2019. С. 106-108. 

 4. Гринькевич О.С., Лелик Л.І., Гринькевич В.М. Управління  якістю вищої освіти з використанням міжнародних стандартів і статистики. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 06 червня 2019 р.) м. Львів: Львівський інститут МАУП, 2019. C. 7-11. URL: http://li-maup.edu.lviv.ua/uploads/media/content/Zbirnyk_conf_LI_MAUP_2019.pdf

 5. Лелик Л.І., Гринькевич В.М. Використання рейтингів в публічному управлінні і менеджменті закладів вищої освіти / Лелик Л.І., Гринькевич В.М. // Cуспільні трансформації і безпека : людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 14 червня 2018 р.) ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 108-111.URL: http://li-maup.edu.lviv.ua/uploads/media/content/Zbirnyk_conf_2018_IAMP.pdf

 6. Гринькевич В.М., Мазур А.О. Економіко-статистичний аналіз ціноутворення на ринку готельних послуг міста Львова. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 червня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. С.142-149. URL: http://li-maup.edu.lviv.ua/nauka/rezultaty-naukovoyi-roboty/naukovi-zakhody/suspilni-transformatsiyi-i-bezpeka-lyudyna-derzhava-sotsium-materialy-dopovidey-vseukrayinskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-17-chervnya-2016-r-l

 7. Гринькевич В.М., Сверида О.В. Малий бізнес в Україні: від декларацій про визначальну роль до оцінки внеску в національну економіку. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 11 черв. 2015 р.) / [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2015.С. 186-189. URL http://li-maup.edu.lviv.ua/uploads/media/content/zbirnyk_conf_2015.compressed.pdf

 8. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації: монографія /НАН України, Інститут регіональних досліджень. Наук. ред. У.Я. Садова. – Львів, 2011. – 550 с. (Гринькевич В.М.: параграф: 3.2 "Методичні засади оцінки та аналізу територіальної структури міграційних процесів").

 9. Shylov V.V., Hrynkevych V.M., Gomza Yu.P. and Kravchuk V.A. Short- and long range ordering of photopolymeric compositions based on water-soluble copolyamides/Ukrainian Polymer Journal. ¬– 1995. – Vol.4, № 1-2. – Р. 97-104.

 10. Шилов В.В., Гринькевич В.М., Гомза Ю.П., Кравчук В.А. Тонка і гетерогенна структура фотополімеризаційноздатних композицій на основі водорозчинних сополіамідів //Доповіді Національної академії наук України.¬ – 1996. ¬– № 2¬. - С.124-128.

 11. Шилов В.В., Гринькевич В.М., Гомза Ю.П., Кравчук В.А. Структурні особливості модифікованих водорозчинних сополіамідів//Доповіді Національної академії наук України.¬ – 1995. ¬– № 9¬. - С.97-100.

 12. Гринькевич В.М., Шилов В.В., Гомза Ю.П., Кравчук В.А., Мірус О.Л.  Структурні особливості поліамідних фотополімеразиційноздатних композицій для копіювальних шарів трафаретного друку//Палітра друку.¬ – 1995. ¬– № 1¬. - С.36-38.

 13. Гринькевич В.М. Особливості структури водорозчинних сополіамідів і фотополімеразиційноздатних композицій на їх основі//Поліграфія і видавнича справа.¬ – 1994. ¬– № 29¬. - С.58-63.