к.т.н., доцент, Сорочак Олег Зіновійович

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук, доцент

Освіта:

1992 р. закінчив Львівський політехнічний інститут, за спеціальністю „Автоматизація і комплексна механізація машинобудування".

1996 р. захистив кандидатську дисертацію за темю „Підвищення ефективності та точності вібраційно-абразивної доводки керамічних деталей"

Професійна діяльність:

Працює викладачем кафедри менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка» на посаді доцента та за штатним сумісництвом у Львівському інституті МАУП.

Професійний досвід:

стаж викладання у вищій школі 15 років.

Наукові інтереси:

економіко-математичне моделювання управлінських рішень, організація і проектуання операційних систем підприємств, управління проектами.

Основні публікації:

  • Сорочак О.З., Шаповалов А.П. Сучасні інноваційні елементи систем мотивації персоналу. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки (Збірник наукових праць). Випуск 6 (ХLIV). В 4-х ч. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І.Долішній. Частина 4. - Львів, 2003, с. 59-67.
  • Сорочак О.З., Рачинська Г.В. Сучасні підходи до оцінювання ефективності технологічного процесу. / Вісник НУ "ЛП" №668 "Проблеми економіки та управління", Львів, В-во НУ "ЛП", 2010, с. 408-412.
  • Мірошник Р.О., Сорочак О.З. Методика позиціювання машинобудівних підприємств у матриці «нематеріальні активи-інноваційна активність» / Збірник наукових праць «Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі; проблеми теорії та практики», Харків, ХАІ, 2010, с. 101-117.
  • Статистика: [Навчальний посібник, 2-ге вид.] / С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак. - Львів: Видавництво „Новий Світ-2000", 2011. - 429 с.

Контактна інформація:

Службовий телефон  (0322)249125