к.е.н. Романич Ігор Богданович

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Освіта:

У 2004 р. Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка з відзнакою, магістр з економічної кібернетики, викладач економічних дисциплін.

2004 - 2006 рр. — асистент кафедри економічної кібернетики ЛНУ ім. Івана Франка.

2006 - 2009 рр. — стаціонарна аспірантура по кафедрі економічної кібернетики ЛНУ ім. Івана Франка.

2010 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук на тему “Моделювання транспортної діяльності в системі логістики нафтогазових компаній України”, спеціальність 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Професійна діяльність:

З квітня 2010 р. — доцент кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП.

Основні публікації:

Є автором понад 30 наукових праць, зокрема:

  • Романич І.Б. Моделювання маршрутів руху багатосекційних бензовозів для мережі автозаправних станцій регіону // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Выпуск 5/3 (29). – Харків, 2007. – С. 38-42.
  • Романич І.Б. Моделювання транспортних витрат на рух бензовозів по ланках кільцевого маршруту // Науково-виробничий журнал „Держава та регіони”. Серія: Економіка та підприємництво. – №2. – Запоріжжя, 2008. – С. 199-203.
  • Романич І. Концептуальна модель комплексу задач підвищення ефективності процесу транспортування світлих нафтопродуктів // Аналіз, моделирование, управление, развитие экономических систем: Труды ІІ Международной Школы-симпозиума АМУР-2008. – Севастополь, 12-18 сентября 2008 р. – С. 370-372.
  • Романич І.Б. Застосування концептуальної моделі до розв’язування комплексу задач підвищення ефективності перевезення продукції нафтогазових компаній України / І. Романич // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2008. – Випуск 40. – С. 346-353.
  • Артим-Дрогомирецька З.Б., Романич І.Б. Економічний ризик: практикум. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.

Контактна інформація: (067) 670 55 56.

Службовий телефон (0322)249125