к.е.н. Левицька Ольга Олександрівна

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій

Освіта:

2001-2006 рр. – Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом (повна вища освіта, кваліфікація менеджера зовнішньоекономічної діяльності; диплом спеціаліста з відзнакою)

2006-2010 рр. – Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України (аспірантура без відриву від виробництва)

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування кадрової політики у системі охорони здоров’я регіону” за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (диплом кандидата економічних наук ДК № 004131 від 19 січня 2012 р.)

Професійний досвід:

 • 2003-2006 рр. – референт кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП (колишня кафедра економіки та управління);

 • 2006-2007 рр. – викладач кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП;

 • 2008-2011 рр. – старший викладач кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП;

 • з 2012 р. – доцент кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП та науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України;

 • з 2021 р. – доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму ЛІ МАУП та старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України;

Підвищення кваліфікації:

2017 р. (16-19 грудня / 36 год) – Міжнародний науковий семінар: 5th International Scientific Seminar “Formation of knowledge economy as the basis for information society”, Kyiv-Vienna

2019 р. (10-12 червня) – “XXIV варштати економістів-аграрників”, м. Краснобруд, Польща (організатор: Інститут розвитку села та сільського господарства Польської академії наук)

Наукові інтереси:

Соціально-демографічний потенціал розвитку територій. Людські ресурси системи охорони здоров’я. Проблеми вищої та професійної освіти. Регулювання зайнятості і ринків праці. Соціально-економічна захищеність мігрантів. Проблеми державної та регіональної міграційної політики. Методологія оцінювання міграційної активності населення та її наслідків для розвитку територій 

Науковий доробок:

Автор понад 100 публікацій, серед яких: 1 одноосібна монографія, розділи у 10 колективних монографіях (4 – видані за кордоном), 42 наукові статті, 9 наукових доповідей та ін.

Вибрані публікації:

Міжнародні публікації:

 1. Vasyltsiv T., Levytska O., Lupak R., Gudzovata O., Kunytska-Iliash M., Zaychenko V., Mulska O. Understanding creative, information and knowledge determinants of the economic growth of the EU regions within smart development strategies. Management Science Letters. 2021, 11, 1295-1308 (1,38 д.а.). DOI: 10.5267/j.msl.2020.11.009

 2. Levytska O., Mulska O., Ivaniuk U., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T., Lupak R. Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine. TEM Journal, 2020, 9(2), 507-514 (0,68 д.а.) DOI: 10.18421/TEM92-12

 3. Mulska O., Levytska, O., Panchenko, V., Kohut, M., Vasyltsiv, T. Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2020, 18(3), 426-437 (0,97 д.а.) http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.35

 4. Vasyltsiv T.H., Levytska O.O. Trends and characteristics of the migration from Ukraine to Poland: the aspect of rural areas and conclusion for state migration policy. Wieś i Rolnictwo. 2020. No. 1 (186). pp. 51-67. DOI: 10.7366/wir012020/03.

Монографії та науково-аналітичні видання:

 1. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред.: В.С. Кравців, І.З. Сторонянська. Львів, 2020. 531 с.

 2. Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2019. 268 с.

 3. Ekonomia Przyszłości: Państwo Efektywne czy Sprawiedliwe?: [Monografia] / pod red. nauk. S. Lisa, K. Zielińskiego. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018 (IV кв.). 437 p

Фахові публікації:

 1. Левицька О.О., Мульска О.П. Моделювання інтенсивності зовнішньої міграції населення України в умовах посилення середовища виштовхування. Економіка України. 2020. № 9. С. 48-65. (0,89 д.а.). DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.048

 2. Мульска О.П., Левицька О. О., Куцик В. І. Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки. Регіональна економіка. 2020. № 3(97). С. 81-90. (1,06 д.а.). DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-9.

 3. Васильців Т.Г., Левицька О.О. Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації в регіонах ЄС. Регіональна економіка. 2020. № 2(96). С. 153-162. (1,12 д.а.). DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-12.

 4. Васильців Т.Г., Левицька О.О., Василечко Н.В. Удосконалення інституціонального забезпечення державної політики протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій в Україні. Економіка та держава. 2020. № 3. (0,85 д.а.). DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.3.17.

 5. Гринькевич О.С., Садова У.Я., Левицька О.О. Міжнародний досвід моніторингу працевла-штування випускників та шляхи його застосування в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1 (35). С. 126-138. (0,88 д.а.). DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.01.126.

 6. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Левицька О.О., Мульска О.П. Ідентифікація факторів міграційної активності населення Карпатського регіону України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2019. № 4 (272). С. 36-39. (0,49 д.а.). DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-272-4-1-36-39.

 7. Біль М.М., Левицька О.О. Потенціал активізації зайнятості населення об’єднаних територіальних громад західних та центральних областей України. Ефективна економіка. 2019. № 12. (0,90 д.а.). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.92.

Інші публікації:

 1. Левицька О.О., Мульска О.П. Середовище міграційної активності населення. Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання: наукове видання / за ред. д.е.н., проф. Т.Г. Васильціва. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів. 2020. C. 36-48 (0.65 д.а.).

 2. Мульска О.П., Левицька О.О. Емпіричний аналіз взаємовпливу інтенсивності зовнішньої міграції населення та соціально-економічного розвитку областей. Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання: наукове видання / за ред. д.е.н., проф. Т.Г. Васильціва. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів. 2020. С. 70-98 (1,39 д.а.).

 3. Левицька О.О.. Мульска О.П. Нові види праці та зайнятості: стратегічні фокуси міграції. Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, інституційний вимір. Наукове видання / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. [за ред. Д.е.н., проф. Садової У.Я.]. Львів, 2020. С. 60-72. (0,93 д.а.).

 4. Васильців Т.Г., Левицька О.О. Креативні та інформаційно-знаннєві чинники трансформації економіки регіонів ЄС. Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації: наукова доповідь / наук. ред. І.З. Сторонянська; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. С. 105-116 (0,98 д.а.)

 5. Міграційна активність молоді Карпатського регіону України: середовище формування та пріоритети регулювання: матеріали круглого столу (10 грудня 2019 р.). [за заг. ред. Т.Г. Васильціва] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 35 с. (2,22 д.а.). URL: http://ird.gov.ua/ird02/n3323

 6. Левицька О.О., Мульска О.П. Майбутнє праці в умовах інформаційної економіки: перспективи міграцій. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: наукове видання / наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2019. 110 с. (С. 74-87, 1,02 д.а.). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190801.pdf

 7. Левицька О.О. Оцінка демографічної ситуації у громадах. Соціально-економічне становище об’єднаних територіальних громад: Захід VS Центр: науково-аналітичне видання; І. Сторонянська, А. Максименко, О. Левицька, Х. Патицька, З. Сірик; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 64 с. (С. 16-17, С. 51-52, 0,33 д.а.). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190034.pdf

 8. Левицька О.О. Зайнятість в об’єднаних територіальних громадах: проблеми та напрями активізації. Соціально-економічний розвиток територіальних громад Центральної України в умовах децентралізації: науково-аналітична доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянської І.З. Львів, ІРД НАНУ. 2019. 91 с. (С. 61-69, 0,85 д.а.). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190040.pdf

Додаткова інформація 

Експерт Національного фонду досліджень України (НФДУ), член Асоціації регіональних досліджень (RSA, UK)

Контактна інформація:

E-mail: o.levytska@gmail.com