Аналіз результатів опитування студентів щодо оцінювання якості освітньої діяльності при вивченні навчальної дисципліни «Управління змінами» ОПП«Економіка та управління бізнесом» другого (магістерського) рівня

Опитування було проведено в червні 2021 року відповідно до «Методичних рекомендацій до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Всього студентів, які взяли участь в опитуванні: 11 осіб.

Розподіл відповідей на запитання:

 1. Яку частку занять з дисципліни Ви особисто відвідали?

а) більше 90% - 100%.

 б) 60-90 % - 0%.

 в)30-60 % - 0%.

г) менше 30% - 0%.

Відповіді розподілилися таким чином:

 1. Викладач проводив заняття із застосування інтерактивних форм проведення занять (мозковий штурм, активне залучення студентів до обговорення, тренінг, кругий стіл, кейс-метод тощо):

 • відповідає дійсності – 100%.

 • переважно відповідає дійсності – 0%.

 • частково відповідає дійсності – 0%.

 • переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Заняття проводились із використанням мультимедійного  проектору тощо:

відповідає дійсності – 100%.

переважно відповідає дійсності – 0%.

частково відповідає дійсності – 0%.

переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Теоретичні та практичні заняття, отримані під час вивчення дисципліни, застосовувалися для виконання самостійної роботи:

відповідає дійсності –0%.

переважно відповідає дійсності – 100%.

частково відповідає дійсності – 0%.

переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладачем були чітко визначені вимоги та надані рекомендації щодо виконання самостійної роботи:

відповідає дійсності – 100%.

переважно відповідає дійсності – 0%.

частково відповідає дійсності – 0%.

переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Під час роботи над навчальною дисципліною завжди була можливість консультуватись із викладачем:

відповідає дійсності –0%.

переважно відповідає дійсності – 100%.

частково відповідає дійсності – 0%.

переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Для виконання самостійної роботи викладач надавав рекомендації щодо пошуку необхідної інформації:

відповідає дійсності – 100%.

переважно відповідає дійсності – 0%.

частково відповідає дійсності – 0%.

переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладач зрозуміло пояснював матеріал, коментував складні моменти, виділяв головне у темі:

відповідає дійсності – 100%.

переважно відповідає дійсності – 0%.

частково відповідає дійсності – 0%.

переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладач вільно, змістовно та зрозуміло відповідав на питання студентів, наводив приклади з практики:

відповідає дійсності – 100%.

переважно відповідає дійсності – 0%.

частково відповідає дійсності – 0%.

переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладач пояснював важливість вивчення даної дисципліни для майбутньої професії:

відповідає дійсності – 100%.

переважно відповідає дійсності – 0%.

частково відповідає дійсності – 0%.

переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладач поважно та коректно ставився до всіх студентів:

відповідає дійсності – 100%.

переважно відповідає дійсності – 0%.

частково відповідає дійсності – 0%.

переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладач знайомив студентів із регламентом, де зазначено критерії оцінювання та чітко його дотримувався:

відповідає дійсності – 100%.

переважно відповідає дійсності – 0%.

частково відповідає дійсності – 0%.

переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Вам доводилося давати хабар (грошову винагороду, подарунок, послугу) викладачу:

• відповідає дійсності –0%.

• переважно відповідає дійсності – 0%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 100%.

 

На питання: «Надайте, будь-ласка загальну оцінку роботи викладача з цієї дисципліни», однозначна відповідь студентів були такою: дуже добре – 100%.