Аналіз результатів опитування студентів щодо оцінювання якості освітньої діяльності при вивченні навчальної дисципліни «Управління змінами» ОПП«Менеджмент» другого (магістерського) рівня

Аналіз результатів

опитування студентів щодо оцінювання якості освітньої діяльності

при вивченні навчальної дисципліни «Управління змінами»

ОПП «Менеджмент» другого (магістерського) рівня

 

Опитування було проведено в червні 2022 року відповідно до «Методичних рекомендацій до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Всього студентів, які взяли участь в опитуванні: 12 осіб.

Розподіл відповідей на запитання:

 1. Яку частку занять з дисципліни Ви особисто відвідали?

а) більше 90% - 100%.

б) 60-90 % - 0%.

в)30-60 % - 0%.

г) менше 30% - 0%.

Відповіді розподілилися таким чином:

 1. Викладач проводив заняття із застосування інтерактивних форм проведення занять (мозковий штурм, активне залучення студентів до обговорення, тренінг, кругий стіл, кейс-метод тощо):

 • відповідає дійсності – 100%.

 • переважно відповідає дійсності – 0%.

 • частково відповідає дійсності – 0%.

 • переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Заняття проводились із використанням мультимедійного  проектору тощо:

відповідає дійсності – 100%.

• переважно відповідає дійсності – 0%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Теоретичні та практичні заняття, отримані під час вивчення дисципліни, застосовувалися для виконання самостійної роботи:

відповідає дійсності –0%.

• переважно відповідає дійсності – 100%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладачем були чітко визначені вимоги та надані рекомендації щодо виконання самостійної роботи:

відповідає дійсності – 100%.

• переважно відповідає дійсності – 0%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Під час роботи над навчальною дисципліною завжди була можливість консультуватись із викладачем:

відповідає дійсності –0%.

• переважно відповідає дійсності – 100%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Для виконання самостійної роботи викладач надавав рекомендації щодо пошуку необхідної інформації:

відповідає дійсності – 100%.

• переважно відповідає дійсності – 0%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладач зрозуміло пояснював матеріал, коментував складні моменти, виділяв головне у темі:

відповідає дійсності – 100%.

• переважно відповідає дійсності – 0%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладач вільно, змістовно та зрозуміло відповідав на питання студентів, наводив приклади з практики:

• відповідає дійсності – 100%.

• переважно відповідає дійсності – 0%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладач пояснював важливість вивчення даної дисципліни для майбутньої професії:

відповідає дійсності – 100%.

• переважно відповідає дійсності – 0%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладач поважно та коректно ставився до всіх студентів:

відповідає дійсності – 100%.

• переважно відповідає дійсності – 0%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Викладач знайомив студентів із регламентом, де зазначено критерії оцінювання та чітко його дотримувався:

відповідає дійсності – 100%.

• переважно відповідає дійсності – 0%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 0%.

 1. Вам доводилося давати хабар (грошову винагороду, подарунок, послугу) викладачу:

• відповідає дійсності –0%.

• переважно відповідає дійсності – 0%.

• частково відповідає дійсності – 0%.

• переважно не відповідає дійсності - 100%.

 

На питання: «Надайте, будь-ласка загальну оцінку роботи викладача з цієї дисципліни», однозначна відповідь студентів були такою: дуже добре – 100%.