Аналіз результатів опитування роботодавців, які залучаються до забезпечення якості освітньої програми «Економіка та управління бізнесом» другого (магістерського) рівня

Опитування було проведено у травні 2020 року відповідно до «Методичних рекомендацій до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Всього роботодавців, які взяли участь в опитуванні: 6 осіб.

Розподіл відповідей на запитання:

1. Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на

ефективність професійної діяльності фахівця та його кар'єрне зростання

Відповіді розподілилися таким чином (з найбільшого по значущості до найменшого)

Ведення ділової документації

Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці

Націленість на кінцевий результат

Стратегічне мислення

Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток

Рівень базових (професійних) знань і навичок

Навички управління персоналом, колективом

Здатність працювати в колективі, команді

Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями

Ерудованість, загальна культура, комунікабельність

Роботодавці також вказали, що на ефективність професійної діяльності фахівця

мають наступні компетентності:

- Здатність до планування медіа процесу

- Здатність оперативно збирати інформацію; дотримуватись балансу думок;

- Вміти створювати матеріал для різних медіаплатформ

- Володіння технологіями цифрової безпеки;

- Володіння навичками роботи журналіста в екстремальних умовах;

- Уміння застосовувати критичне мислення та технології медіа аналізу в

умовах інформаційних війн.

2. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу/на практику випускників

/здобувачів вищої освіти МАУП?

Відповіді розподілилися таким чином 1 (незацікавлений) до 5 (повністю зацікавлений)

1 - 0%

2 – 16,7 % (1 ос.)

3 - 50%(3 ос.)

4 - 0%

5 – 33,3% (2 ос.)

 

3. Наведіть, будь ласка, свою оцінку МАУП, як закладу вищої освіти, за такими

критеріями

Відповіді розподілилися таким чином 1 (незначний рівень) до 5 (дуже високий рівень)

Ділова репутація, імідж закладу

1 - 0%

2 - 0%

3 – 0%

4 – 83,3% (5 ос.)

5 – 16,7% (1 ос.)

Конкурентоспроможність освітніх послуг

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 83,3% (5 ос.)

5 – 16,7% (1 ос.)

Науково-педагогічний склад

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 66,7% (4 ос.)

5 – 33,3% (2 ос.)

Матеріально-технічна база

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 - 0%

5 - 100% (6 ос.)

Система управління закладом

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 16,7% (1 ос.)

5 – 83,3% (5 ос.)

Якість освітніх послуг

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 66,7% (4 ос.)

5 – 33,3% (2 ос.)

Зміст освітніх програм

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 66,7% (4 ос.)

5 – 33,3% (2 ос.)

Використання новітніх, інтерактивних методів навчання

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 33,3% (2 ос.)

5 – 66,7% (4 ос.)

 

4. Надайте свій коментар або побажання щодо компетентностей та програмних результатів навчання, що надаються під час підготовки в МАУП

Залучати до проведення практичних занять фахівців-практиків, розширяти бази практики.